ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Bez zálohovania a obnovy to nešlo a nepôjde

0
Závislosť našich súkromných i profesijných životov od informačných technológií neustále rastie a zabezpečenie nepretržitej dostupnosti je dnes samozrejmosť tak pre profesionálne, ako aj súkromné ​​služby. Pri mnohých z nich bežne vyžadujeme dostupnosť v režime 24/7/365 a každú minútu výpadku vnímame veľmi negatívne. Nepretržitá dostupnosť vždy spájala množstvo disciplín a aj v dnešnej dobe existuje veľa aspektov, ktoré jej dosiahnutie komplikujú - od neustále sa zvyšujúcej komplexnosti sietí cez nároky na celkový výpočtový výkon až po takmer päťdesiatpercentný každoročný nárast objemu spracúvaných dát. Na druhej strane máme na riešenie tejto oblasti k dispozícii množstvo užitočných technológií, ako je napríklad virtualizácia. Mnoho aspektov Príčiny zlyhania a s tým súvisiaca nedostupnosť systémov alebo strata dát sú v zásade dvojaké - fyzické a logické. V prvom prípade ide predovšetkým o zlyhanie úložísk a systémov alebo o krádeže, v druhom o vplyv ľudského faktora, chyby vo firemných ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať