PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022

C++ pod Windows / Úvod / 1. časť

1

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

Vítam vás pri novom seriáli o programovaní. Ako z názvu môžete usúdiť, pôjde o programovanie pod operačným systémom Microsoft Windows využitím jazyka C++. Ak ste si teraz pomysleli, že programovanie s „Céčkom“ pod Windows  musí byť nehorázne ťažké, rád vám poviem, že nemáte pravdu. Iste, ak ste doteraz programovali pod operačným systémom DOS, musí sa vám zdať ťažké vytvoriť a ovládať všetky tie okná, dialógy, ikonky a iné, pre Windows také typické veci. No a práve tento seriál vám ukáže, ako programovanie pod Windows vyzerá a ako sa vlastne pod Windows programuje.

Ak ste čitateľmi  PC REVUE už dlhší čas a zaujímate sa o jazyk C++, určite vám ne­ unikol seriál p. Klimovského „C++ pod lupou”. Ak ste ho sledovali a poctivo sa učili, nebude vám robiť problém zvládnutie informácií uvedených v tomto seriáli. Na tomto mieste by som ešte rád podotkol, že seriál C++ pod Windows nemá nič spoločné so seriálom C++ pod lupou a v žiadnom prípade nejde o jeho pokračovanie. Všetko, čo sa o jazyku C++ dá povedať, bolo opísané v tomto seriáli. My sa v tomto seriáli naučíme, ako využiť jazyk C++ na programovanie aplikácií pre Windows.

Na začiatku seriálu si vysvetlíme základy programovania pod Windows a neskôr sa zameriame na knižnicu MFC (Microsoft Fundation Class Library), ktorá tvorí štandard pre vývoj aplikácií pre tento operačný systém. Výklad som zvolil tak, aby ste po skončení seriálu boli schopní programovať pod Windows aplikácie typu textové editory, kresliace programy, aplikácie pre sieť, internet a pod. s tým, že budete pripravení na získavanie ďalších vedomostí.

Na úspešné odladenie všetkých príkladov budete potrebovať prekladač, ktorý podporuje knižnicu MFC. Osobne by som vám odporúčal prekladače Microsoft Visual C++ verzie 5.0 a vyššej. Samo­ zrejme, je možné použiť aj prekladače od firmy Borland, a to počínajúc verziou Borland C++ Builder 3.0. S určitými  ob­ medzeniami je možne použiť aj prekladač Visual C++ verzie 1.0, ktorý sa dá za­ darmo získať s knihou „Prog­ra­mujeme v jazyce Visual C++.” Pri výklade predpokladám, že viete využívať prostredie prekladačov, a nebudem sa zaoberať ich opisom. Použitie prekladačov je dosť podrobne opísané v helpe.

Toľko teda na úvod. Ak budete mať pripomienky alebo nebudete dačomu rozumieť, stačí mi napísať na môj e-mail (uvedený na konci tejto časti seriálu) a spoločne sa budeme snažiť váš problém vyriešiť. No a teraz môžeme začať.

WINDOWS API. Windows API, čo je skratka pre Windows Application Programming Interface, je základné programové rozhranie pre aplikácie Windows. Preto sa niekedy aplikácie pre Windows nazývajú aj aplikáciami vo Windows API. V minulosti sa aplikácie pre Windows programovali len pomocou tohto rozhrania. Lenže ako sa vyvíjali čoraz zložitejšie aplikácie, začal sa prejavovať veľký nedostatok rozhrania Windows API, a to fakt, že celé  rozhranie je napísané v jazyku C. Programátori preto nemohli používať prvky, ako sú dedičnosť (mimochodom, jeden z najdôležitejších prvkov programovania pod Windows) alebo polymorfizmus. Pri vývoji novej aplikácie sa muselo začínať úplne odznova. Preto sa začali objavovať knižnice, ktoré pomocou tried a objektov „zapuzdrovali“ najdôležitejšie funkcie Windows API. Sú to knižnice Object Windows Library (OWL) od firmy Borland a Microsoft Fundation Class Library (MFC) od firmy Microsoft, ale
o nich si povieme neskôr.

DOS verzus Windows

Nie, nepôjde o porovnávanie týchto dvoch operačných systémov. Na tomto mieste by som vám chcel len ukázať základný rozdiel medzi programami pod DOS a Windows. Ako príklad si zoberme klasický program pre DOS:

#include <stdio.h>
 
int main()
{
    printf(“Hello, world!\ n);
    return 0;
}

Ak si ešte dobre pamätáte, funkciu main musí obsahovať každý program pre DOS
a nikdy v jednom programe nemôže byť viac ako jedna táto funkcia. Je to prvá funkcia, ktorá je volaná, keď sa spustí program. Jej hlavným cieľom je volať ostatné funkcie v programe. V našom príklade volá funkciu printf. Ak sa ukončí funkcia main, program sa skončí. Všetky programy napísané pre Windows porušujú toto základné pravidlo programov pre DOS.

Základná funkcia programov pre Win­ dows je funkcia WinMain. Funkcia Win­ Main plní rovnakú funkciu ako funkcia main, samozrejme, s odlišnosťami, ktoré si vyžaduje operačný systém Windows. Zo svojho tela volá iné funkcie, a ak sa skončí funkcia WinMain, skončí sa aj program. Vo funkcii WinMain napríklad zadávame meno aplikácie, titulok a veľkosť okna
a iné dôležité veci. Rovnako WinMain ob­ sahuje aj hlavný „uzol“ správ (čo to je, si vysvetlíme neskôr). Pre Windows je ešte jedna typická funkcia, a to WndProc. Táto funkcia sa nazýva aj funkciou okna, a to preto, lebo môže vykresľovať obsah okna
a rovnako môže aj okno zrušiť.

UDALOSTI A SPRÁVY. Keď pracujete s operačným systémom Windows, neustále robíte nejaké operácie, ktoré sa týkajú okien. Napríklad presúvate okná, meníte ich veľkosť alebo kliknete na ne myšou. Tým sa spúšťa operácia nazývaná udalosť. Vždy, keď je spustená udalosť, pošle operačný systém správu programu, aby ten mohol udalosť spracovať.  Správa je jednoduchý blok dát, ktorý vygeneruje operačný systém. Tento blok dát obsahuje in­ formácie o tom, aký druh správy bol vlastne vygenerovaný, a o tom, ktorého okna sa správa týka. Ako sme si povedali pri funkcii WinMain, tá obsahuje hlavný uzol správ. Úlohou tohto uzla je neustále kontrolovať, či sa neudiala nejaká udalosť. Keď bola udalosť nájdená, program na ňu od­ povie, ak nebola nájdená žiadna udalosť, uzol pokračuje v hľadaní ďalej. Uzol správ ukončí svoju činnosť, až keď sa skončí program. Napríklad keď zmeníte veľkosť okna, uzol správ zaznamená mnoho udalostí, ktoré spôsobia vykreslenie okna na obrazovku. Ak už je veľkosť okna zmenená, uzol správ zisťuje, či nedošlo k ďalšej udalosti.

TIPY NA DOMA. Nebojte sa, nechcem vám zadávať povinnú domácu úlohu. Kto chce, môže si v helpe svojho prekladača vyhľadať informácie o funkciách WinMainWndProc.

NABUDÚCE. Toľko teda na úvod. Nabudúce si podrob­ nejšie opíšeme funkcie WinMain Wnd­ Proc  na príklade programu Hello, world!, situovaného do prostredia Windows. Bližšie si opíšeme udalosti a správy systému Windows. Dovtedy dovidenia.
 

C++ Windows

1 komentár

Komentár reakcia na: C++ pod Windows / Úvod / 1. časť

20.3.2019 21:03
môj dedko by to lepšie napísal
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať