CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

IT Pro: Pokročilé technológie na správu identít

0
Správa identít (Identity Management, IDM) je jednou z kľúčových technológií v oblasti správy identít a prístupov (Identity and Access Management, IAM). Hlavnou zodpovednosťou IDM systémov je spravovať a synchronizovať údaje o identitách v rôznych databázach. IDM systémy napríklad automaticky spravujú údaje v adresárovej službe (LDAP) a v niekoľkých samostatných aplikáciách na základe údajov získaných z personalistických (HR) systémov. Tento proces sa označuje ako „provisioning“. V ideálnom prípade by dáta mali existovať len v jednej databáze, to je však možné len v extrémne jednoduchých systémoch. V praxi je takýchto databáz niekoľko a systémy s desiatkami alebo aj stovkami databáz nie sú úplne výnimočné. Všetky tieto databázy je potrebné udržať konzistentné, inak sa celý systém rozpadne.  Konzistenciu databáz zabezpečuje IDM systém, preto je svojím spôsobom úplne najdôležitejším komponentom IAM riešenia. Okrem toho IDM systém aplikuje bezpečnostné politiky, transformuje údaje, riadi p ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať