SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

IT Pro: Zber dát môže priniesť efektivitu i vyššiu kvalitu

0
Ako dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu výroby? Existuje spôsob, ako zvýšiť kvalitu výrobkov a zabrániť produkcii nepodarkov? Dá sa pri tom všetkom šetriť energia? Ako zvýšim svoju konkurencieschopnosť? Toto sú najčastejšie otázky, ktoré kladú manažéri výrobných spoločností. Od správnych odpovedí pritom závisí veľa – v dnešnej vysoko konkurenčnej dobe môže každá zmena týchto ukazovateľov znamenať rozdiel medzi ziskom a samotnou existenciou podniku. Na ich získanie je dôležitý zber výrobných a technologických dát a ich včasné vyhodnotenie. Skutočná podstata sledovania výroby je previazaná nielen so samotným výrobným procesom, výrobnými zariadeniami a ľudskou pracovnou silou, ale už s jej plánovaním. Moderné ERP systémy (Enterprise Resource Planning) ponúkajú integrované pohľady do rôznych oblastí výroby a zabezpečujú tok informácií medzi jednotlivými časťami podniku. Priamo pri výrobnej linke sa však už k slovu dostávajú systémy, ktoré riadia, sledujú a dokumentujú výrobný proces od sur ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať