ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Seriál: Linux/Kamerové dohľadové systémy

0
V tejto a aj v nasledujúcej časti seriálu sa pokúsime veľmi stručne predstaviť oblasť tzv. kamerových dohľadových (surveillance) systémov. Hneď na úvod skonštatujeme, že téme sa budeme venovať vo veľmi širokom ponímaní. Na začiatku v krátkosti uvedieme pár všeobecne používaných výrazov. Potom sa budeme venovať aplikačnému rozhraniu ZoneMinder. Cieľom týchto dvoch článkov nie je komplexne opísať kamerové dohľadové systémy, ale objasniť inštaláciu a konfiguráciu konkrétnej aplikácie v prostredí OS Linux. Kamerový dohľadový systém Bez uvádzania detailov skonštatujeme, že princípom kamerového dohľadového (takzvaného CCTV – Closed-Circuit TeleVision) systému, je sledovanie určitého priestoru kamerou a následné spracovanie takto získaného záznamu. Je pritom jedno, o aký konkrétny typ kamery ide, akým spôsobom sa dostane obraz snímaný kamerou na požadované miesto a akým spôsobom bude ďalej spracovaný. Mnohé články výraz dohľadový dopĺňajú atribútom bezpečnostný (security). Nie každý dohľad ... Zobrazit Galériu

Marek Sopko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať