NICEBOY_102021 NICEBOY_102021 NICEBOY_102021

Vývoj aplikácií pre Android (3) – dizajn III.

0

V poslednej časti zaoberajúcej sa dizajnom sa budeme venovať pokročilejším pravidlám, napríklad odporúčaným pomerom rozmerov grafických prvkov, typografii a pravidlu násobkov. 

Určite ste si všimli, že pre pomer strán displeja si výrobca zariadenia spravidla zvolil nejakú osvedčenú hodnotu, najčastejšie 16:9, 4:3 či 3:2. Nebudeme do podrobností riešiť estetiku, ale aj pri tvorbe používateľského rozhrania Google odporúča pri obrázkoch či väčších plochách v aplikáciách uprednostniť vybrané pomery strán. Odporúčané pomery strán plôch sú 16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 3:4, 2:3.

Len na úplnosť dva jednoduché vzorčeky:

Šírka = Pomer strán * Výška

Výška = Šírka / Pomer strán

Odporúčané pomery strán plôch používateľského rozhrania aplikácie

Text je jeden z najdôležitejších výrazových prostriedkov každej aplikácie. Preto je dôležité, aby bol textový obsah prehľadný. Podľa typografie by malo byť používateľovi ihneď zrejmé, čo je dôležité, napríklad kde je nadpis, kde sú podnadpisy, kde nájde sumárne informácie, kde detaily, mala by mu byť jasná prípadná hierarchická štruktúra prezentovaného obsahu.

Odporúčané rozmery fontov a rozstupy riadkov

Pripomíname, že jednotky znamenajú:

pt - points (1/72 palca),

sp – škálovateľné pixely nezávislé od mierky, vzťahujúce sa na fyzickú hustotu pixelov  zobrazovacieho zariadenia vzhľadom na referenčné zobrazenie 160dpi. Je to jednotka podobná dp, ale berie do úvahy škálovanie fontov podľa používateľových preferencií.

Pravidlo násobkov rozmerov

Na záver state o Material Design uvedieme jedno zo základných dizajnových pravidiel. Prečo sú niektoré dizajnové návrhy používateľského rozhrania aplikácií pôsobivejšie ako iné? Základné pravidlá kompozície platné pre fotografiu, napríklad pravidlo tretín či zlatého rezu, platia, samozrejme, aj pre dizajn, ale nie vždy sa dajú aplikovať. Je tu však ešte jedno pravidlo, ktoré sa týka viac dizajnu než maľby a fotografie. Skúste porovnať nejaké dizajnové grafické výtvory, nemusí to byť len používateľské rozhranie aplikácie, ale hoci aj reklamný leták či iný typografický produkt. Na mnohých grafikách, ktoré sa vám páčia, odhalíte, že niektoré rozmery sa v nich často opakujú, no nielen rozmer prvku, ale aj jeho násobky.

Aplikovanie pravidla násobkov rozmerov

Odporúčame zobrať za základ rozmer niektorého štandardného či dominantného prvku, napríklad výšku panela akcií. Ak je vysoký napríklad 56dp, môžete definovať základný element, ktorého násobky budete využívať na 56 × 56dp. Určenie veľkosti ďalších prvkov bude len otázka voľby vhodného násobku. Násobky sa veľmi hodia pri zmene používateľského rozhrania aplikácie, typický príklad je otočenie zariadenia či paralelný beh dvoch aplikácií. Ak ste pri orientácii na šírku využili 8-násobok bázového rozmeru, na výšku to môže byť štvornásobok a podobne.

Poznámka: Toto pravidlo sa lepšie aplikuje na používateľské rozhranie aplikácií pre tablety, ale často príde vhod aj pre aplikácie do mobilov.

V budúcom pokračovaní ukážeme, ako nainštalovať a nakonfigurovať vývojárske nástroje, a môžeme sa pustiť do vytvorenia prvého projektu. V ňom uvidíte, ako sú pravidlá Material Designu zakomponované aj v šablónach najjednoduchších aplikácií.

Vývoj aplikácií pre Android (1) - dizajn =>>

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Android aplikacie vývoj

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať