SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement

Vývoj aplikácií pre Android (5) – Prvá aplikácia

0

Možno sa pýtate, prečo sa púšťame do vytvárania projektu mobilnej aplikácie skôr, než predstavíme aspoň v hrubých črtách architektúru operačného systému Android. Dôvod je jednoduchý, ak sa aplikácia dá preložiť a spustiť najskôr na emulátore a následne na reálnom zariadení, máte istotu, že máte správne nainštalované a nakonfigurované vývojové prostredie, prekladač jazyka Java, Android SDK, emulátor a prepojenie na reálne zariadenie. Prvý projekt má v tomto prípade aj motivačný význam, pretože doslova na jedno kliknutie a bez akéhokoľvek programovania vytvoríte aplikáciu typu „Hello World“, ktorá vypíše na obrazovku text.

Po vytvorení a spustení prvej aplikácie si zároveň môžete skonfrontovať poznatky z prvých troch častí seriálu, venovaných dizajnu a predovšetkým dizajnovému štýlu Material Design, s tým, ako sú tieto princípy aplikované v šablóne používateľského rozhrania aplikácie.

Začiatočníci sa v tomto príklade nemusia snažiť pochopiť súvislosti. Návod na vytvorenie cvičného projektu je uvedený ako obrázkový postup krok za krokom.

Spustite vývojové prostredie Android Studio. V úvodnom dialógu kliknite na položku Start a new Android Studio project. V úvodnom dialógu sprievodcu vytvorenia projektu treba zadať názov projektu, prípadne aj firemnú či vývojárovu doménu.

Android Studio Setup Wizard

Dôležitý je výber minimálnej verzie SDK. Momentálne je najvyššia komerčne dostupná verzia Android 6.0 (Marshmallow) – verzia API 22. Ako najnižšia je v aktuálnej verzii Android Studia implicitne nastavená verzia 4.0.3 (IceCreamSandwich) – verzia API 15. Môžete tak bez obmedzenia používať nové prvky používateľského rozhrania. V komentári sa uvádza, že túto verziu a vyššie využíva 97,4 % androidových zariadení využívajúcich aplikačný obchod Google Play. Treba si uvedomiť, že doba životnosti mobilného telefónu je dva až tri roky, takže prístrojov so staršími verziami rapídne ubúda. V našich projektoch budeme používať ako najnižšiu verziu Android 5.0 (Lollipop) – verzia API 21. V čase písania tohto pokračovania malo nainštalovanú verziu 5.0 a vyššiu viac než 50 percent zariadení a ich podiel bude rýchlo stúpať.

Výber najnižšej podporovanej verzie Androidu

Všimnite si, že môžete vytvárať projekty nielen pre telefóny a tablety, ale aj pre zariadenia s Android Wear, napríklad hodinky, automobily, televízory a okuliare Google Glass. Z projektu teda môžete vytvoriť aplikácie pre dve alebo viac sesterských platforiem. Vytvorenie tandemu viacerých projektov je logické. Používateľ bude mať so sebou wearable zariadenie zároveň s telefónom a tieto zariadenia budú medzi sebou komunikovať. Takisto môže z telefónu alebo tabletu ovládať televízor.

Platforma Android Wear je príležitosť pre vývojárov na vytvorenie užitočných informácií pre nové typy zariadení. Návrh a vývoj aplikácií pre zariadenia, ktoré nosíme na sebe, napríklad hodinky, okuliare a podobne, si vzhľadom na špecifiky týchto zariadení vyžaduje inú filozofiu než návrh aplikácií pre mobilné telefóny. Aplikácia Wear sa inštaluje buď samostatne, prípadne ak si používateľ do tabletu alebo telefónu nainštaluje aplikáciu využívajúcu súčinnosť s hodinkami, časť aplikácie bežiaca v hodinkách sa do nich nainštaluje automaticky.

V ďalšom dialógu môžete zvoliť niekoľko typov hlavnej aktivity aplikácie vrátane mapovej či aktivity typu master-detail. Ďalší postup sa odvíja od nastaveného typu hlavnej aktivity. Napríklad ak ste zvolili typ master-detail, systém vás vyzve  na definovanie názvu položky a skupiny položiek. V našom príklade sa uspokojíme s implicitne vybranou voľbou Empty Activity.

Výber typu hlavnej aktivity

V nasledujúcom dialógu  Customize the Activity môžete nakonfigurovať detaily pre vybraný typ hlavnej aktivity. V poli Activity Name zmeňte názov hlavnej aktivity na MyActivity. Ponechajte označenú voľbu Generate Layout File. Tlačidlom Finish vytvorte projekt.

Výber typu hlavnej aktivity

Kým sa nevytvoria všetky potrebné súbory, ktoré tvoria projekt, budete mať niekoľko sekúnd zobrazené len prázdne sivé okno Android Studia s ukazovateľom priebehu v dolnej časti a odhadom času, koľko sekúnd to ešte bude trvať. Ak ste dosiaľ nepovolili Firevall pre Javu, zobrazí sa vám dialóg, v ktorom to môžete urobiť.

 Potom sa zobrazí pracovná obrazovka vrátane vizuálneho návrhu používateľského rozhrania aplikácie. Zatiaľ bude mať aplikácia iba jedinú funkcionalitu – zobrazí text „Hello World“. S anatómiou projektu sa oboznámite v ďalších častiach. V tejto fáze sa pokúsime projekt spustiť – najskôr na emulátore a následne na reálnom zariadení.

Nový projekt v Android Studiu. Označené sú ikony na spustenie aplikácie a ikona AVD managera na konfiguráciu emulátorov.

Kliknutím na zelenú šípku môžete aplikáciu spustiť v emulátore mobilného zariadenia. V dialógu Device Chooser ponechajte označenú voľbu Launch Emulator. V poli Android Virtual Device bude implicitne nastavený emulátor zariadenia Nexus 4. Ponechajte túto implicitnú voľbu. Ak ste vytvorili viac emulátorov, napríklad emulátor zariadenia typu smartfón a emulátor zariadenia typu tablet, vyberte najvhodnejší emulátor pre daný príklad. Niektoré emulátory nie sú kompatibilné s hypervízorom Hyper-V, ktorý je súčasťou novších verzií Windows, v takomto prípade budete musieť kliknutím na odkaz hypervízor vypnúť a vývojársky počítač reštartovať.

Oznam o nutnosti vypnutia Hyper-V

Po reštarte vynútenom vypnutím hypervízora Hyper-V bude treba nainštalovať Intel Hardware Accellerated Execution Manager (HAXM) a vyhradiť mu adekvátnu časť pamäte RAM. V našom prípade mal počítač inštalovaných 8 GB RAM a na HAXM sme vyhradili odporúčanú veľkosť 2 GB.

Obrázok 1.x Inštalácia Intel Hardware Accellerated Execution Manager (HAXM)

Tento úkon, teda vypnutie Hyper-V a nainštalovanie HAXm sa, samozrejme, robí iba raz. Preto sme zaradili projekt typu Hello World do kapitoly o inštalácii, keďže až po preložení, linkovaní, spustení na emulátore a napokon aj spustení projektu na reálnom zariadení máte istotu, že vývojové prostredie, SDK a emulátory sú správne nainštalované a nakonfigurované.  

Po nábehu emulátora a jeho odomknutí sa vaša aplikácia automaticky spustí. V okne Console v dolnej časti pracovnej plochy môžete sledovať priebeh zostavenia projektu a jeho zavedenia do emulátora.

Spustenie aplikácie v emulátore

Keby sa vám nepodarilo spustiť implicitne nastavený emulátor, napríklad ak nemáte na vývojárskom počítači dosť operačnej pamäte, môžete si nakonfigurovať iný emulátor s menšími nárokmi na hardvérové zdroje.

Vývoj aplikácií pre Android (1) - dizajn =>>

Vývoj aplikácií pre Android (2) – dizajn II. =>>

Vývoj aplikácií pre Android (3) – dizajn III. =>>

Vývoj aplikácií pre Android (4): Nástroje I. =>>

Vývoj aplikácií pre Android (6) – Spustenie na zariadení =>>

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
Android aplikacie nastroje vývoj

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať