IT projekty: RECRUITMENT CONSULTANT FOR TITANS

Pracovné ponuky
0

POĎ HĽADAŤ FREELANCEROV a vstúp do útrob TITANS 

Interné číslo

220929C

Názov projektu

Recruitment Consultant for TITANS

Priemerné ohodnotenie

60 až 150 EUR/MD 

Lokalita

Bratislava / Off-site

Termín

02.11.2022 - 02.11.2027

Nástup na projekt

2.11.2022 / dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

5 rokov až nekonečno 

POPIS PROJEKTU

Ako by si TY definoval freelancera?

 • Možno ako človeka, čo nemá stály job a pracuje projektovo. 
 • Môže to byť aj hipster, ktorý po skončení projektu odcestuje na sabatikal do Andalúzie. 
 • Alebo človek s rodinou a rozostavaným domom v Modre či Ordzovanoch. 
 • Je to TEN alebo , ktorí v živote uprednostňujú variabilitu pred fixáciou. 
 • Fanúšikovia nových projektov, ľudí a taskov, čo si sami riadia život aj financie. 
 • Odborníci, ktorí ponúkajú svoje skúsenosti, schopnosti a know-how za vopred dohodnutú odmenu. 

Okolo týchto  ľudí sa točí TITANS. Hľadáme ich ako ihly v kope sena a sprevádzame ich #freelance životy od začiatku až do konca. 
Ideš nám s tým pomôcť?
Staň sa ďalšou posilou nášho tímu Recruitment konzultantov a zapoj sa do budovania vzťahov a komunity IT freelancerov, aka TITANOV.

Popis pozície:

 • aktívne vyhľadávanie, oslovovanie a komunikácia s kandidátmi na otvorené IT projekty;
 • vedenie vstupných telefonických pohovorov s cieľom identifikovať vhodných uchádzačov pre danú pozíciu;
 • realizácia náborových LinkedIn kampaní;
 • inzerovanie a komunikáciia otvorených IT projektov na sociálnych sieťach;
 • aktívna komunikácia s kandidátmi s cieľom pomôcť kolegovi - Account Managerovi k úspešnej alokácii kandidátov na projekty;
 • práca s internou databázou kandidátov a systémami TITANS;
 • priebežná/pravidelná aktualizácia kandidátov v internej databáze;
 • personálne poradenstvo a koučing pre IT freelancerov;
 • spolupráca pri tvorbe TITANS IT konferencií (CODECONPycon, ....) a účasť na nich, participácia na marketingových aktivitách spoločnosti;
 • práca s online nástrojmi a socialnými sieťami na budovanie osobného recruitment brandu;
 • účasť na interných mítingoch.

Nejaké tie benefitíky [a ďalšie stále pribúdajú]:

 • pohodové firemné prostredie a veľa inšpiratívnych kolegov;
 • priestor na sebarealizáciu a osobný rast s možnosťou získať skúsenosti v IT sektore;
 • masáže;
 • flexibilný pracovný čas;
 • predplatné časopisu – TouchIT, Nextech alebo Forbes;
 • lístky do siete kín CINEMAX;
 • lístky na podujatia v sieti TICKETPORTAL;
 • e-poukážky na nákup v sieti ALZA.

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • skúsenosť s náborom a výberom kandidátov (z agentúrneho prostredia);
 • skúsenosť s IT recrutingom (z agentúrneho prostredia);
 • výborné komunikačné zručnosti, schopnosť efektívne komunikovať s kandidátmi aj v anglickom jazyku;
 • multitasking;
 • proaktívny prístup;
 • profesionálne vystupovanie [online aj osobne];
 • flexibilita a dynamickosť: náš svet je dynamický, veci sa rýchlo menia a hľadáme niekoho, kto sa dokáže rýchlo prispôsobiť a promptne reagovať;
 • silné organizačné zručnosti;
 • schopnosť pracovať samostatne pri dosahovaní individuálneho aj kolektívneho cieľa.

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu nextech@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať