ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Pracovná ponuka: .NET PROGRAMÁTOR za 4800 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme .NET programátora na dlhodobý projekt pre oblasť hazardného priemyslu v Bratislave.

Interné číslo 210524C
Názov projektu .NET programátor
Priemerné ohodnotenie 4900 až 5400€ mesačne
Lokalita Bratislava / Off-site
Termín 01.06.2021 - 31.05.2022
Nástup na projekt 01.06.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • medzinárodný vývoj hernej platformy na najnovších technológiách .Net Core a MS SQL Server umožňujúcej:
  • výmenu informácií medzi herným zariadením a serverom
  • hranie hier (technológia tenkého klienta na strane hier)
  • správu herného zariadenia a jeho vzdialenú administráciu
 • príležitosť používať najnovšie frameworky a nástroje na implementáciu špecifických riešení
 • vývoj primárne na strane back-end časti aplikácie a web service-ov (v prípade záujmu možná participácia aj na vývoji FE častí aplikácie)
 • vysoko kreatívne prostredie skúsených developerov (seniorov), riešiacich problémy spoločne ale aj individuálne
 • spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews
 • aktuálne vzhľadom na COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 pandémii úprava spolupráce na 3-4 dni/týždeň ON-SITE (Bratislava) a 1-2 dni/týždeň OFF-SITE podľa dohody na projekte
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročná projektová skúsenosť s programovaním .NET riešení
 • výborná znalosť programovania v C# a .NET
 • pokročilé znalosti REST a SOAP rozhraní
 • pokročilé znalosti JSON a XML
 • znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • skúsenosti s SQL
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (GIT, TFS)
 • prehľad v najnovších technológiách a štandardoch
 • komunikačná (slovom i písmom) znalosť anglického jazyka
   
 • výhodou: skúsenosti s DevOps (ideálne v TFS)
 • výhodou: skúsenosti s programovaním alebo návrhom aplikácií z prostredia herného (hazardného) priemyslu
   
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár