ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Pracovná ponuka: ANDROID PROGRAMÁTOR za 5100 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Android programátora na zaujímavý projekt v oblasti automobilového priemyslu.

Interné číslo 210517C
Názov projektu Android programátor
Priemerné ohodnotenie 4600 až 5100€ mesačne
Lokalita Bratislava /  Off-site
Termín 01.06.2021 - 30.11.2021
Nástup na projekt 01.06.2021 - 01.07.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • analýza, vývoj a testovanie enterprise Android aplikácie
 • spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration [CI/CD]
 • spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a komunikácia s ostatnými členmi vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • aktuálne vzhľadom na  COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 pandémii úprava spolupráce na kombinovaný OFF-SITE / ON-SITE (Bratislava) v rozsahu danom stavom projektu a dohodou so zákazníkom
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • minimálne 3-ročné skúsenosti s vývojom v Android SDK
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP)
 • pokročilé skúsenosti s RxJava
 • pokročilé skúsenosti s Kotlin
 • skúsenosti s Git alebo Gradle
   
 • záujem o dlhodobú spoluprácu
 • analytické zručnosti
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár