PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Pracovná ponuka: AZURE KONZULTANT za 7100 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného MS Azure konzultanta na zaujímavý projekt pre oblasť telekomunikácií.

Interné číslo

220315C

Názov projektu

Azure konzultant

Priemerné ohodnotenie

310 až 355 EUR/MD 

Lokalita

OffSite

Termín

01.04.2022 - 31.05.2022

Nástup na projekt

01.04.2022 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

2 mesiace s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • poskytovanie školení internému sales tímu
 • zber, analýza, prioritizácia a dokumentácia požiadaviek a potrieb zákazníka
 • spolupráca na analýze a príprave funkčnej špecifikácie pre rôzne telekomunikačné systémy
 • príprava mockup-ov a prototypov aplikácií pre prezentácie biznisu
 • spolupráca pri nastavení a predaji B2B služieb MS Azure
 • komunikácia so zákazníkmi ohľadom MS Azure služieb
 • v úvode spolupráce bude potrebný čiastočný ON-SITE / Bratislava (rozsah závisí od dohody so zákazníkom), po zapracovaní v režime OFF-SITE

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročné skúsenosti na pozícií MS Azure konzultanta a/alebo ICT / Biznis analytika
 • prehľad v oblasti MS Azure služieb
 • všeobecný prehľad v telekomunikačnej oblasti
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby užívateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
 • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
 • proaktívny prístup
 • prezentačné zručnosti

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár