ASUS_122021 ASUS_122021 ASUS_122021

Pracovná ponuka: C++ PROGRAMÁTOR za 5000 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného senior C++ programátora na zaujímavý projekt z oblasti dopravy.

Interné číslo 210512C
Názov projektu C++ programátor
Priemerné ohodnotenie 4500 až 5000€ mesačne
Lokalita Off-site
Termín 01.06.2021 - 31.12.2021
Nástup na projekt 01.06.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 7 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • kooperácia na vývoji softvéru slúžiaceho na výber cestovného
 • pridávanie novej funkcionality v pravidelných release-och
 • údržba kódu a bugfixing
 • tvorba a údržba build-ov
 • tvorba špecifikácie
 • tvorba programátorskej dokumentácie
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročná prax s programovaním v C++
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosť programovania pod MS Windows
 • skúsenosti s vytváraním programátorskej dokumentácie
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 •  
 • výhodou: skúsenosti s Java, Python a UML
 • výhodou: znalosť XML/XSD, OS Linux (Ubuntu)
 • výhodou: znalosť neckého jazyka
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • schopnosť navrhovať inovatívne riešenia
 • zodpovednosť
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár