SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Pracovná ponuka: DEVOPS INŽINIER za 5200 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného DevOps inžiniera na dlhodobý OFF-SITE projekt vo farmaceutickej oblasti.

Interné číslo

220405E

Názov projektu

DevOps inžinier

Priemerné ohodnotenie

230 až 260 EUR/MD 

Lokalita

Off-site

Termín

02.05.2022 - 30.04.2023

Nástup na projekt

02.05.2022 alebo dohodou, full-time, off-site

Dĺžka alokácie

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

MÁM ZÁUJEM O PROJEKT

POPIS PROJEKTU

 • zodpovednosť za definovanie a implementáciu najnovších kontajnerových a cloudových platforiem
 • vnášanie princípov DevOps do projektov vývoja softvéru a prevádzky
 • transformácia a automatizácia existujúcich/bežiacich riešení 
 • zabezpečenie riadenia životného cyklu vývoja aplikácií
 • úzka spolupráca s vývojovým, implementačným, prevádzkovým a riadiacim tímom
 • spolupráca možná v OFF-SITE režime

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 1-ročná projektová skúsenosť na pozícií DevOps inžiniera
 • min. 3-ročná projektová skúsenosť s programovaním v Pythone
 • výborná znalosť SQL
 • znalosť DevOps princípov
 • skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
 • skúsenosti v oblasti skriptovacích a automatizačných technológií
 • skúsenosti s kontainerizačnými technológiami
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • aktívna hovorová znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • analytické myslenie
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár