ASUS_122021 ASUS_122021 ASUS_122021

Pracovná ponuka: INTEGRAČNÝ TESTER za 4600 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV [freelancerov] hľadáme skúseného Integračného testera na významný nadnárodný projekt pre sektor dopravy.

Interné číslo 210512B
Názov projektu Integračný tester
Priemerné ohodnotenie 4000 až 4600€ mesačne
Lokalita Off-site
Termín 01.06.2021 - 31.12.2021
Nástup na projekt 01.06.2021 / ASAP, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 7 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • integrácia softvérových komponentov (koncové zariadenia, servisy JEE, Web portály a i.) vyvíjaných viacerými scrum tímami
 • overenie a zabezpečenie, aby softvérové komponenty fungovali správne a poskytovali požadovanú funkcionalitu
 • zodpovednosť za prípravu testovacích scenárov a testovacíh dát
 • zodpovednosť za nasadenie softvéru na testovacie prostredie
 • zodpovednosť za realizáciu integračných testov a vyhodnotenie testovacích aktivít 
 • zodpovednosť za realizáciu automatizovaných testov (funkcionalita, stabilita, výkonnosť a i.)
 • zabezpečenie QA (quality assurance) a podpora zákazníckych akceptačných testov
 • identifikácia chýb a riešenie problémov
 • možná spolupráca v režime plného OFF-SITE [HOME-OFFICE]
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročná aktívna prax v oblasti testovania
 • min. 2-ročná skúsenosť s tvorbou testovacích scenárov (integračné testy)
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou integračných testov
 • skúsenosti s prípravou a realizáciou automatizovaných testov
 • praktické znalosti metodiky softvérového testovania
 • skúsenosť s kontajnerizáciou (Kubernetes, Docker, Helm, Harbor) a inými systémami (Gitlab CI/CD, Robot framework a client/server komunikácia)
 • skúsenosti s Linuxom (minimálne na užívateľskej úrovni)
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 •  
 • výhodou: znalosť skriptovania v Bash
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár