SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Pracovná ponuka: IOS PROGRAMÁTOR za 4700 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme iOS programátora na zaujímavý OFF-SITE projekt v oblasti bankovníctva.

Interné číslo 210525C
Názov projektu iOS programátor
Priemerné ohodnotenie 4300 až 4700€ mesačne
Lokalita Off-site
Termín 01.06.2021 - 30.11.2021
Nástup na projekt 01.06.2021 , alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • návrh, analýza, vývoj a testovanie [iOS] mobile riešenia s vysokou dostupnosťou
 • spolupráca s ICT a Business analytikmi
 • dodržiavanie vývojových štandardov
 • analýza a odstraňovanie funkčných nedostatkov softvéru
 • testovanie a dokumentovanie zdrojového kódu a konfigurácií
 • inštalácie a konfigurácie vyvinutých zmien a úprav
 • implementácia riešenia tak, aby spĺňalo požiadavky v oblasti škálovateľnosti, dostupnosti, výkonnosti a bezpečnosti
 • spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie
 • spolupráca v OFF-SITE [home-office] režime
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 5-ročné projektové skúsenosti s vývojom pre iOS aplikácií
 • pokročilé skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom Swift
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • praktické skúsenosti s písaním Unit testov
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • aktívna znalosť anglického jazyka [slovom i písmom]
 •  
 • kreativita a proaktívny prístup
 • tímový hráč
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár