ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Pracovná ponuka: IOS PROGRAMÁTOR za 5100 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného iOS programátora na projekt v oblasti automobilového priemyslu.

Interné číslo 210517D
Názov projektu iOS programátor
Priemerné ohodnotenie 4600 až 5100€ mesačne
Lokalita Bratislava /  Off-site
Termín 01.06.2021 - 30.11.2021
Nástup na projekt 01.06.2021 - 01.07.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • návrh, analýza, vývoj a testovanie iOS aplikácie
 • spolupráca pri code reviews, Continuous Delivery a Continuous Integration [CI/CD]
 • spolupráca pri testovaní HW aj SW požiadaviek
 • spolupráca s ICT a Business analytikmi
 • spolupráca v agilnom tíme
 • spravovanie aktualizácií a revízií technickej dokumentácie
 • aktuálne vzhľadom na COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 pandémii úprava spolupráce na kombinovaný OFF-SITE / ON-SITE (Bratislava) v rozsahu danom stavom projektu a dohodou so zákazníkom
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročné projektové skúsenosti s vývojom iOS aplikácií
 • pokročilé skúsenosti s vývojom aplikácií prostredníctvom SWIFT
 • praktické skúsenosti s objektovo orientovaným programovaním (OOP)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST/SOAP)
 • praktické skúsenosti s písaním Unit testov
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM)
 •  
 • kreativita a proaktívny prístup
 • tímový hráč
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár