SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Pracovná ponuka: JAVA/GOSU PROGRAMÁTOR za 5200 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java (alebo Gosu) programátora na technologicky zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť poisťovníctva do Košíc.

 

Interné číslo

220317A

Názov projektu

 Java/Gosu programátor

Priemerné ohodnotenie

235 až 260 EUR/MD 

Lokalita

Off-site / Košice

Termín

01.04.2022 - 31.03.2023

Nástup na projekt

01.04.2022 - 01.07.2022 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca na vývoji novej platformy poisťovacieho systému postavenom na produkte Guidewire Insurance
 • vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA a Gosu (skúsenosť s Gosu nie je nevyhnutná)
 • zaškolenie do systému Guidewire a neskôr vývoj priamo v tomto systéme
 • vývoj sa opiera o najnovšie architektonické koncepty (Microservices)
 • spolupráca v rámci agilného tímu
 • spolupráca v kombinácii ON-SITE (Košice) / OFF-SITE v závislosti od seniority kandidáta a dohody na konkrétnom projekte s možnosťou postupného prechodu na plný OFF-SITE

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním BE v JAVA a aspoň minimálna skúsenosť s FE JAVA
 • ochota učiť sa programovať v programovacom jazyku Gosu (skúsenosti s Gosu nie sú podmienkou)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s vývojom enterprise aplikácií
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST / SOAP)
 • praktické skúsenosti s písaním Unit testov
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • veľkou výhodou: skúsenosti v oblasti poisťovníctva
 • výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
   
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár