ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Pracovná ponuka: JAVA/INTEGRAČNÝ PROGRAMÁTOR za 5000 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na zaujímavý integračný OFF-SITE projekt pre oblasť bankovníctva.

Interné číslo 210511E
Názov projektu Java/integračný programátor
Priemerné ohodnotenie 4400 až 5000€ mesačne
Lokalita Off-site
Termín 01.06.2021 - 30.11.2021
Nástup na projekt 01.06.2021, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca na integrácii veľkého systému zahraničnej banky
 • spolupráca na vývoji, konfigurácii, testovaní a nasadení platformy WSO2
 • spolupráca v režime plného OFF-SITEu
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v JAVA
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • znalosti v oblasti Enterprise Service Bus
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 •  
 • zodpovednosť
 • schopnosť pracovať samostatne
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár