ASUS_122021 ASUS_122021 ASUS_122021

Pracovná ponuka: JAVA/KOTLIN PROGRAMÁTOR za 6200 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java/Kotlin programátora na zaujímavý zahraničný projekt v oblasti bankovníctva.

Interné číslo 210507A
Názov projektu Java/Kotlin programátor
Priemerné ohodnotenie 5800 až 6200€ mesačne
Lokalita Off-site
Termín 01.06.2021 - 31.12.2021
Nástup na projekt 01.06.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 7 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • práca na vývoji nových funkcionalít existujúceho bankového systému
 • rozvoj častí systému podľa zadanej špecifikácie
 • komunikácia ako s product ownermi tak aj s business-om
 • spolupráca v rámci medzinárodného tímu 
 • spolupráca v plnom OFF-SITE [home-office] režime
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 5-ročné skúsenosti s programovaním v Java alebo Kotlin
 • skúsenosti s frameworkom Spring
 • znalosť SQL databáz
 • skúsenosti s tvorbou natívnych cloudových microservices
 • znalosť ElasticSearch
 • skúsenosti s Kafka
 • znalosť open-source platformy pre automatizáciu pracovných postupov a rozhodovania Camunda
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • skúsenosti s agilným prístupom
 •  
 • výhodou: znalosť ruského jazyka
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár