Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Pracovná ponuka: JAVA PROGRAMÁTOR za 5200 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Java programátora na technologicky zaujímavý dlhodobý projekt pre oblasť poisťovníctva do Košíc.

Interné číslo 200803A
Názov pozície Java programátor
Predpokladaná suma plnenia 4700 až 5200 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Košice / Off-site
Termín 01.11.2020 - 31.10.2021
Nástup na projekt 01.11.2020 - 31.12.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji novej platformy poisťovacieho systému postavenom na produkte Guidewire Insurance
 • vývoj na strane back-end-u v technológii JAVA
 • zaškolenie do systému Guidewire a neskôr vývoj priamo v tomto systéme
 • vývoj sa opiera o architektonické najnovšie architektonické koncepty (Microservices)
 • spolupráca v rámci agilného tímu
 • po zapracovaní sa možná spolupráca v režime: 3 dni/týždeň ON-SITE (Košice) a 2 dni/týždeň OFF-SITE
 • v budúcnosti, v prípade záujmu, možná aj spolupráca v režime takmer úplného OFF-SITE
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

POŽIADAVKY

 • min. 4-ročné aktívne skúsenosti s programovaním BE v JAVA a aspoň minimálna skúsenosť s FE JAVA
  • ALEBO
 • min. 1-ročné aktívne skúsenosti s programovaním v Guidewire aplikácií
   
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s vývojom enterprise aplikácií
 • znalosť a používanie návrhových vzorov (design patterns: Factory, Singleton, Strategy, MVC, ...)
 • skúsenosti s používaním Web Service-ov (REST / SOAP)
 • praktické skúsenosti s písaním Unit testov
 • znalosť Git-u alebo iného repository systému
 • znalosť XML
 • znalosť SQL
 • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
 •  
 • výhodou: skúsenosti v oblasti poisťovníctva
 • výhodou: certifikácia Guidewire a/alebo prax s programovaním Guidewire
 • výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja
 • výhodou: skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
   
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár