PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Pracovná ponuka: MANUÁLNY TESTER [BANKING] za 3800 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Testera na zaujímavý on-site projekt v Bratislave pre oblasť  bankovníctva.

Interné číslo

220406B

Názov projektu

Manuálny tester [Banking]

Priemerné ohodnotenie

165 až 190 EUR/MD 

Lokalita

Bratislava / Off-site

Termín

01.05.2022 - 30.06.2022

Nástup na projekt

01.05.2022, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

2 mesiace s možnosťou predĺženia

MÁM ZÁUJEM O PROJEKT

POPIS PROJEKTU

 • príprava a realizácia manuálnych testov front-endu bankových riešení
 • participácia na tvorbe testovacích case-ov a plánov 
 • reportovanie nájdených chýb a aktuálneho stavu vykonávania testov
 • retestovanie opravených bug-ov
 • definovanie, príprava, kontrola a údržba testovacích dát pred výkonom testov
 • aktívna spolupráca so zástupcami biznisu, test analytikom, product ownerom ako i ďalšími členmi testovacieho a vývojového tímu
 • eskalovanie procesu riešenia nájdených defektov
 • preferovaná spolupráca ON-SITE (Bratislava), resp. v režime 3 dni/týždeň: ON-SITE + 2 dni/týždeň: OFF-SITE [Home Office]

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročná projektová prax v oblasti manuálneho testovania
 • pokročilé skúsenosti s:
  • prípravou a realizáciou manuálnych testov na základe pridelených testovacích scenárov 
  • tvorbou testovacích case-ov na základe funkčných špecifikácií
  • precíznym reportovaním nájdených chýb
 • skúsenosti s:
  • používaním bug track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, HP QC, ...)
  • exekúciou rôznych druhov testov (UAT, funkčné, nefunkčné, regresné, smoke ...)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania a typov testovania 
 • konverzačná znalosť anglického jazyka (slovom i písmom)
   
 • veľkou výhodou znalosti:
  • v oblasti bankových klientskych kanálov (internetbanking, biznisbanking)
  • technickej analýzy/testovania (request, response, web service, rest api a pod.)
 • veľkou výhodou skúsenosti s:
  • SQL databázami
  • automatizovaným testovaním
  • SoapUI
  • programovaním v Python-e
 • výhodou: ISTQB certifikácia
 • výhodou skúsenosti s:
  • aktívnou/intenzívnou spoluprácou so zástupcami biznisu
  • testovaním bankových aplikácií
  • prípravou a údržbou testovacích dát
  • XML
  • JIRA Kanoah 
  • jMeter
  • niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
    
 • zmysel pre detail
 • analytické myslenie a tomu prispôsobená metodika testovania jednotlivých riešení
 • proaktívny a systematický prístup k práci a riešeniu prípadných problémov

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár