Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Pracovná ponuka: MANUÁLNY TESTER za 3100 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Manuálneho testera na zaujímavý projekt pre oblasť bankovníctva a finančných trhov v Bratislave.

Interné číslo 200706A
Názov pozície Manuálny tester
Predpokladaná suma plnenia 2700 až 3100 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 20.07.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt 20.07.2020 - 03.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site
Dĺžka alokácie 5 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • vykonávanie manuálnych testov na základe pripravených testovacích scenárov
 • testovanie Front-end aj Back-end služieb v rámci testovania GUI novej aplikácie
 • definovanie, príprava a údržba testovacích dát pred výkonom testov
 • reportovanie a retestovanie chýb
 • identifikácia a evidovanie defektov (retestovanie defektov) daného riešenia do určeného nástroja
 • aktívna spolupráca a komunikácia s business Test analytikom a/alebo Product Ownerom
 • vypracovanie testovacích prípadov na základe projektovej dokumentácie

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná prax v oblasti manuálneho testovania
 • praktické znalosti metodiky softvérového testovania
 • pokročilé skúsenosti s Regresnými, Smoke a ďalšími typmi testovania
 • skúsenosti s používaním nástrojov na riadenie testovania (napr. JIRA)
 •  
 • výhodou: skúsenosti s SQL
 • výhodou: skúsenosti s XML
 • výhodou: skúsenosti v bankovom sektore
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár