ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Pracovná ponuka: OFFICE 365 L2 SUPPORT za 5600 € mesačne

Pracovné ponuky
1

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skuseného administrátora na pozíciu Microsoft Office 365 špecalistu na zaujímavý projekt z oblasti poisťovníctva.

Interné číslo 210517B
Názov projektu Office 365 L2 support
Priemerné ohodnotenie 4800 až 5600€ mesačne
Lokalita Bratislava / Off-site
Termín 01.07.2021 - 01.01.2022
Nástup na projekt 01.07.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • zodpovednosť za Level 2 podporu produktov Office 365 a jeho ďalších komponentov s dôrazom na požadovanú dostupnosť, spoľahlivosť, bezpečnosť a výkonnosť prostredia
 • poskytovanie technickej podpory lokálnym a vzdialeným užívateľom služby
 • aktívne prispievanie k formovaniu technických noriem a usmernení
 • evidencia vykonanej práce v ticketingovom systéme zákazníka
 • uplatňovanie základov ITIL na všetky príslušné procesy vrátane Incident a Change manažmentu
 • spolupráca s kľúčovými stakeholdermi na eliminácii výpadkov služieb
 • spolupráca možná v režime plného OFF-SITE alebo ON-SITE v Bratislave - podľa preferencií kandidáta
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročná odborná skúsenosť s produktami MS Office 365 ako sú Teams, Exchange, Sharepoint a Onedrive
 • min. 1-ročná skúsenosť s podporou koncových užívateľov
 • dobrá znalosť Active Directory a Azure Cloudu
 • skúsenosť so ServiceNow alebo podobnou platformou na správu služieb
 • projektové skúsenosti so skriptovaním v Powershell
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 •  
 • výhodou: certifikát ITIL foundation alebo príslušné MS certifikáty
 • výhodou: znalosť portugalčiny, španielčiny alebo nemčiny
 • schopnosť riešiť problémy
 • tímový hráč
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

1 komentár

Xoavfiva qf Y reakcia na: Pracovná ponuka: OFFICE 365 L2 SUPPORT za 5600 € mesačne

22.12.2021 14:12
Hello.

My name is Natalia. I am an expert in posting articles and texts on various websites.

Would you be interested in a mutual cooperation? In fact, I have to propose you something but before starting working answer please this questionnaire in the link below: https://forms.gle/58NDRfrHg3RMdRcW7

It takes no more than 3 minutes but will clarify all the details of the project and accelerate each stage of your future partnership.

Thank you in advance for your time and I’m looking forward to a fruitful collaboration.

If you require any further information about the questionnaire or anything else, feel free to contact me letpartner@hellopartners.ru .

Best regards!
Reagovať

Pridať komentár