Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Pracovná ponuka: PHP PROGRAMÁTOR za 4400 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného PHP programátora na zaujímavý projekt pre oblasť interných systémov v Bratislave.

Interné číslo 200626A
Názov pozície PHP programátor
Predpokladaná suma plnenia 3800 až 4400 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava/Off-site
Termín 03.08.2020 - 31.01.2021
Nástup na projekt 03.08.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji enterprise SW riešenia
 • vývoj časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek
 • testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie
 • spolupráca a aktívna komunikácia s ostatnými členmi medzinárodného vývojového tímu pri realizácii riešenia
 • komunikácia s biznisom a reportovanie výsledkov manažmentu
 • údržba a starostlivosť o existujúcu implementáciu
 • spolupráca možná v SETUP-e: flexibilne OFF-SITE a ON-SITE Bratislava podľa potrieb projektu a dohody (v priemere 4 dni za týždeň OFF-SITE + 1 deň za týždeň ON-SITE)

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií v PHP
 • pokročilé skúsenosti so Symfony FW
 • pokročilé skúsenosti s RabbitMQ
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania (OOP)
 • výborná znalosť ORM princípov
 • praktické skúsenosti s OpenAPI 3
 • praktické skúsenosti s PHP Unit
 • praktické skúsenosti s GIT (alebo iným repository systémom)
 • praktické skúsenosti s Docker
 • znalosť jQuery
 • znalosť niektorého z ticket-ovacích nástrojov (JIRA, Redmine,...)
 •  
 • výhodou: praktické skúsenosti s Vue.js
 • výhodou: pokročilé skúsenosti s Laravel FW
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI / STUPEŇ

 • anglický jazyk - základy

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár