Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Pracovná ponuka: REACTJS PROGRAMÁTOR za 4600 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného ReactJS programátora na dlhodobý, technologicky inovatívny projekt pre oblasť poisťovníctva v Bratislave.

 
Interné číslo 200430A
Názov pozície ReactJS programátor
Predpokladaná suma plnenia 4000 až 4600 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava / Off-site
Termín 10.06.2020 - 31.12.2020
Nástup na projekt 10.06.2020 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia
 

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji novej B2B2C integračnej platformy z oblasti poisťovacích služieb a systémov 
 • vývoj na strane front-end-u v technológii ReactJS
 • analýza požiadaviek pre vývoj SW modulov
 • participácia na code reviews
 • spolupráca v rámci agilného tímu
 • po zapracovaní možná spolupráca v kombinovanom OnSite (Bratislava) / OffSite režime (rozsah daný dohodou so zákazníkom a stavom projektu)
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s JavaScript-om
 • výborná znalosť JavaScript frameworku ReactJS
 • výborná znalosť HTML5
 • výborná znalosť CSS (výhodou: LESS, SASS)
 • skúsenosti s technológiami REST/SOAP, JSON/XML
 • skúsenosti s niektorým z repository systémov (Git/SVN,...)
 • skúsenosti s používaním project track-ovacích nástrojov (napr. JIRA, Confluence, ...)
 •  
 • výhodou: skúsenosti s workflow BPM riešením Camunda 
 • výhodou: skúsenosti s build-ovaním a deployment-om Docker kontajnerov
 • výhodou: skúsenosť s Javou
 • výhodou: skúsenosti s CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery)
 • výhodou: skúsenosti s agilným spôsobom SW vývoja (SCRUM, LEAN, KANBAN, ...)
 •  
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár