TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

Pracovná ponuka: SAP ABAP PROGRAMÁTOR za 8500 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného SAP ABAP programátora na medzinárodný OFF-SITE projekt pre oblasť telekomunikácií.

Interné číslo 210525F
Názov projektu SAP ABAP programátor
Priemerné ohodnotenie 8000 až 8500€ mesačne
Lokalita Off-site
Termín 01.06.2021 - 31.12.2021
Nástup na projekt 01.06.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 7 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca na tvorbe rozhraní medzi SAP ON PREM a SuccessFactors
 • zabezpečenie integrácie medzi SAP a non-SAP aplikáciami
 • implementácia nových a customizácia už existujúcich riešení podľa požiadaviek zákazníkov
 • tvorba technickej dokumentácie
 • spolupráca v OFF-SITE režime
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 8-ročné projektové skúsenosti s programovaním v ABAP
 • skúsenosti s podnikovým ERP balíkom S/4 HANA
 • skúsenosti s riešeniami SAP SuccessFactors
 • skúsenosti so SAP Cloud Platform
 • znalosť nástroja BIB (Business Integration Builder)
 • znalosť integračnej platformy PI (Process Integration)
 • skúsenosti s modulom HCM (Human Capital Management )
 • skúsenosti so SAP modulmi PA (Personel Administration), OM (Organizational Management) a PM (Plant Maintenance)
 • skúsenosti s OData servismi
 • skúsenosti s agilným spôsobom vývoja (SCRUM)
 • skúsenosti s používaním nástroja JIRA
 • znalosť anglického jazyka aspoň na konverzačnej úrovni
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár