PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Pracovná ponuka: SENIOR [GOLANG] PROGRAMÁTOR za 7600 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme toho najlepšieho Senior Go [Golang] programátora na zaujímavý OFF-SITEový projekt.

Interné číslo

220406A

Názov projektu

Senior [Golang] programátor

Priemerné ohodnotenie

350 až 380 EUR/MD 

Lokalita

Off-site

Termín

02.05.2022 - 02.01.2023

Nástup na projekt

02.05.2022 alebo dohodou, full-time, off-site

Dĺžka alokácie

8 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca na podpore a vývoji softvéru na Open Sovereign Cloude
 • vývoj softvérové ​​riešenia na základe požiadaviek zákazníka
 • vývoj komplexného cloudového bezpečného riešenia založeného na open source technológiách (GoLang, Kubernetes)
 • zohrávať kľučovú úlohu v architektonických a dizajnových rozhodnutiach
 • údržba kódu a bugfixing
 • tvorba programátorskej dokumentácie IT riešenia/architektúry
 • projekty riadené agilnou metodológiou SAFe (Scaled Agile Framework) 
 • spolupráca v medzinárodnom tíme
 • spolupráca v režime OFF-SITE [home-office], fulltime

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročná prax s programovaním v Go-langu
 • výborná znalosť jazyka Go a jeho paradigiem
 • skúsenosti s kontajnerovými nástrojmi Kubernetes a Rancher
 • skúsenosti s OpenShift alebo inými platformami na orchestráciu kontajnerov
 • skúsenosti s návrhom/architektúrou rozsiahlych distribuovaných systémov prednostne s využitím verejných alebo súkromných cloudových technológií
 • návrh testovacieho driveru, simulátorov a automatizácie, test casov a testovacej infraštruktúry
 • skúsenosti s pipelinami na Test a Release 
 • znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni (slovom i písmom)
 • výhodou: znalosť nemeckého jazyka

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár