PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Pracovná ponuka: SENIOR AUTOMATION [JYTHON] TESTER (NEMČINA) za 6600 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného automatizačného [Jython] test programátora na technologicky zaujímavý projekt v oblasti nábytkárskeho priemyslu.

Interné číslo

220322B

Názov projektu

 Senior automation [Jython] tester (nemčina)

Priemerné ohodnotenie

305 až 330 EUR/MD 

Lokalita

Off-Site

Termín

02.05.2022 - 31.12.2022

Nástup na projekt

02.05.2022 alebo dohodou, full-time, off-site

Dĺžka alokácie

8 - 24 mesiacov s možnosťou predľženia

MÁM ZÁUJEM O PROJEKT

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca na vytváraní automatizovaných testov pomocou softwaru QFTest a programovacieho jazyka Jython
 • monitorovanie procesov testovania a vyhodnocovanie ich výsledkov
 • správa zodpovedajúcej testovacej infraštrukúry pozostavajúcej z niekoľkých serverov (Jenkins)
 • vývoj automatizovaných testov
 • integrácia automatizovaných testov do existujúcej CI pipeline (Jenkins, Maven)
 • reporting interným zamestnancom
 • spolupráca v plnom OFF-SITE režime
 • znalosť anglického jazyka na aktívnej úrovni (slovom i písmom) B2 ~ C1
 • znalosť nemeckého jazyka na aktívnej úrovni (slovom i písmom) B2 ~ C1

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročné aktívne skúsenosti s používaním a tvorbou automatizovaných testov
 • min. 3-ročné aktívne skúsenosti s používaním programovacieho jazyka Jython (derivát Python) 
 • min. 2-ročné aktívne skúsenosti s programovaním Jython based automatizovaných testov a/alebo Python based automatizovaných testov 
 • pokročilé skúsenosti s QFTest
 • pokročilé skúsenosti s Continuous Integration
   
 • výhodou: 
  • certifikát QFTest
  • Python
  • skúsenosti s projektami bežiacimi v cloudovom prostredí (Azure)
  • skúsenosti s kontajnerizáciou
    
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - aktívne
 • Nemecký - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár