ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Pracovná ponuka: SENIOR JAVA PROGRAMÁTOR za 7000 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme seniorného Java programátora na zaujímavý OFF-SITE / Viedeň projekt z bankovej oblasti.

Interné číslo 210513A
Názov projektu Senior Java programátor
Priemerné ohodnotenie 6200 až 7000€ mesačne
Lokalita Off-site / Viedeň
Termín 14.06.2021 - 31.12.2021
Nástup na projekt 14.06.2021 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca na vytvorení platformy na pripojenie k rôznym bankám prostredníctvom PSD2 API
 • vývoj v technológii Java 11
 • participácia na projekte, ktorý je postavený na Spring Boot 2 a využíva architektúru mikroslužieb bez frontendu
 • návrh, odborná analýza, špecifikácia a implementácia nových funkcionalít
 • tvorba a vykonávanie Unit testov
 • aktuálne vzhľadom na  COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 pandémii úprava spolupráce na kombinovaný OFF-SITE / Viedeň v rozsahu danom stavom projektu a dohodou so zákazníkom
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročné projektové skúsenosti s programovaním v JAVA
 • pokročilá skúsenosť s programovaním v Java 8 a/alebo novších verziách
 • znalosť frameworku Spring Boot 2
 • skúsenosti s AWS cloudom
 • pokročilá znalosť JavaScript frameworku Node.js
 • skúsenosti s testovaním v jUnit 5 a Spring Boot tests
 • znalosť SQL
 • skúsenosti s repository systémom Git
 • základná znalosť Serenity frameworku a nástroja Cucumber
 • znalosť ElasticSearch, PostgreSQL a Amazon Dynamo
 • aktívna znalosť anglického jazyka
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

 

Pridať komentár