PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

Pracovná ponuka: SENIOR ORACLE [DWH] PROGRAMÁTOR za 7100 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho dynamického tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior Oracle [DWH] programátora na zaujímavý projekt pre zákazníka z oblasti športového stávkovania.

Interné číslo

220405F

Názov projektu

Senior Oracle [DWH] programátor

Priemerné ohodnotenie

325 až 350 EUR/MD 

Lokalita

Bratislava/ Off-site

Termín

02.05.2022 - 01.05.2023

Nástup na projekt

02.05.2022 - 01.07.2022 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

Dĺžka alokácie

12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca pri vytváraní nových a údržbe existujúcich riešení v rámci stávkovej kancelárie
 • dizajn, vývoj, testovanie, optimalizácia a implementácia DWH
 • kooperácia s biznis analytikmi a používateľmi
 • vývoj a podpora mapovania z rôznych dátových zdrojov do DWH a Data Martov
 • podpora implementovaných riešení, ich rozširovanie a modifikácia
 • analýza základných príčin, návrh a vývoj opráv problémov a požiadaviek na zmeny
 • participácia v rámci celého testovacieho cyklu, najmä unit, regresných a UAT testovaní
 • asistencia pri tvorbe dokumentácie
 • spolupráca v medzinárodnom tíme
 • aktuálne vzhľadom na COVID-19 situáciu prebieha spolupráca v úplnom OFF-SITE [home-office] režime
 • po COVID-19 pandémii úprava spolupráce na kombinovaný ON-SITE/OFF-SITE (Bratislava) v rozsahu 3 dni on-site a 2 dni off-site

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 4-ročná prax s vývojom aplikácii pod Oracle (SQL, PL/SQL)
 • min. 2-ročné skúsenosti s Unix shell skriptovaním
 • praktické skúsenosti v dátovom, modelovaní (CASE nástroje)
 • skúsenosti z oblasti ladenia a optimalizácie výkonu DB aplikácií (Oracle Performance Tuning)
 • skúsenosti s agilným vývojom (SCRUM)
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
 • samostatnosť
 • výborné komunikačné schopnosti
 • tímový hráč

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár