ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Pracovná ponuka: TOSCA API TESTER za 4400 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme Tosca API testera na zaujímavý projekt v oblasti bankovníctva.

Interné číslo 210517A
Názov projektu Tosca API tester 
Priemerné ohodnotenie 3800 až 4400€ mesačne
Lokalita Off-site
Termín 01.06.2021 - 31.08.2021
Nástup na projekt 01.06.2021 - 15.06.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 3 mesiace s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • tvorba testovacích plánov, scenárov a skriptov pre automatizované testy aplikácií
 • návrh, design a spúšťanie automatizovaných test case-ov za použitia testovacieho nástroja Tosca
 • kontrola a vyhodnocovanie výsledkov
 • reporting plnenia plánu testov, reporting výsledkov testov a vzniknutých chýb
 • správa a nastavenie testovacieho prostredia a nástrojov
 • v prípade potreby vykonávanie manuálnych testov GUI
 • spolupráca v SETUPe FULL-TIME, OFF-SITE
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 2-ročná aktívna skúsenosť s Tosca API testovaním zameraným na BE
 • dobrá znalosť TOSCA API enginu
 • schopnosť vytvoriť TC-Shell v TOSCA Commander na základe informácií od analytikov a biznis požiadaviek ako aj schopnosť ich spustenia v distribuovaných prostrediach (Tricentis)
 • praktické znalosti metodiky SW testovania (TDD & BDD)
 • skúsenosti s logickými dátami a ich vyhľadávaním
 • dobrá znalosť SQL databáz
 • znalosť SQL Server studio
   
 • výhodou: Powershell alebo C#
   
 • samostatnosť
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - aktívne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár