ASUS_122021 ASUS_122021 ASUS_122021

Pracovná ponuka: UNIX ADMINISTRÁTOR za 4500 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme skúseného Unix administrátora na OFF-SITE projekt pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti prevádzkovania dátových centier a poskytovania súvisiacich služieb.

Interné číslo 210520B
Názov projektu Unix administrátor
Priemerné ohodnotenie 4000 až 4500€ mesačne
Lokalita Off-site
Termín 01.06.2021 - 31.05.2022
Nástup na projekt 01.06.2021 - 01.07.2021 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

 

POPIS PROJEKTU

 • inštalácia, konfigurácia, údržba a správa Unix-based systémov v kontajnerizovanom prostredí
 • nastavovanie a údržba používateľských účtov
 • implementácia systémových a bezpečnostných politík 
 • identifikácia a riešenie vzniknutých incidentov a problémov
 • riešenie požiadaviek používateľov
 • proaktívne monitorovanie výkonu a využitia diskových priestorov
 • nastavovanie pravidiel zálohovania a obnovy
 • implementácia patchov a aktualizácií
 • spolupráca na projekte v úplnom OFF-SITE režime
 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročné projektové s administráciou Unix-based systémov 
 • pokročilé skúsenosti s administráciou: 
  • aplikačných serverov (Apache a Nginx)
  • mail serverov (Postfix, Dovecot, Amavis, DKIM, SPF) 
  • DNS serverov (BIND) 
 • skúsenosti s administráciou Docker a/alebo Kubernetes
 • skúsenosti s administráciou databáz (MariaDB a MySQL)
 • skúsenosti s certifikátmi (SSL a TLS)
 • pokročilé znalosti protokolov POP3, IMAP, SMTP
 • znalosti skriptovania v Bash, Python a/alebo PHP
 • aspoň základná orientácia v oblastiach:
  • virtualizačných platforiem a linux kontajnerov (Proxmox, KVM, XEN, LXC)
  • databáz (PostgreSQL, Redis)
  • balancerov a proxy serverov (HAproxy)
  • ISPConfig 
  • protokolov DNSSEC, IPv6 a HTTP/2 
  • administrácie a manažmentu zariadení prostredníctvom Ansible
     
 • chuť učiť sa nové veci
 • zodpovednosť
 • časová flexibilita
 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - konverzačne

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár