Samsung_03 Samsung_03 Samsung_03 Advertisement

Pracovná ponuka: WEB FULLSTACK PROGRAMÁTOR za 3200 € mesačne

Pracovné ponuky
0

Do nášho tímu TITANOV (freelancerov) hľadáme senior Web fullstack (PHP, JavaScript) na zaujímavý OFF-SITE projekt v Bratislave.

 
Interné číslo 200512A
Názov pozície Web fullstack programátor
Predpokladaná suma plnenia 2800 až 3200 € mesačne
Miesto plnenia Slovensko / Bratislava
Termín 01.06.2020 - 01.06.2021
Nástup na projekt 01.06.2020 alebo dohodou, full-time, off-site
Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
 

POPIS POZÍCIE

 • spolupráca na vývoji enterprise CRM SW riešenia
 • vývoj front-end a back-end časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií a zmenových požiadaviek
 • testovanie vytvorených funkcií a nasadenie do produkcie
 • spolupráca možná v SETUP-e: 1 deň/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň OFF-SITE
 

POŽIADAVKY

 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom web aplikácií
 • min. 3-ročná (aktívna) skúsenosť s PHP vývojom (znalosť Yii a/alebo Laravel frameworku)
 • výborná znalosť objektovo orientovaného programovania
 • výborná znalosť MySQL
 • výborná znalosť ORM princípov
 • praktické skúsenosti s PHP 5+
 • praktické skúsenosti s PHP Storm/Sublime IDE
 • praktické skúsenosti s GIT
 • praktické skúsenosti s ReactJS + Redux
 • praktické skúsenosti s HTML5, AJAX, JavaScript, jQuery, XML, CSS3
 • praktické skúsenosti s Bootstrap
 • skúsenosti s implementáciou cross-browser kompatibility
 • praktické skúsenosti s konceptom responzívneho designu
 • základná znalosť OS Linux
 • znalosť princípov fungovania TCP/IP protokolu
 • znalosť základov bezpečnosti webových aplikácií
 • skúsenosti s Web Service-ami (REST, SOAP)
 •  
 • výhodou: znalosť Doctrine
 • výhodou: znalosť niektorého continuous integration nástroja (ideálne Jenkins)
 • výhodou: znalosť niektorého nástroja na automatizované build-ovanie (Maven)
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

V prí­pa­de zá­uj­mu o pra­cov­nú po­zí­ciu nám poš­li­te svo­je CV pria­mo na emai­lo­vú adresu pcrevue@titans.sk. CV nám pro­sím poš­li­te vy­pra­co­va­né (v slo­ven­skom ja­zy­ku, v an­glic­kom ja­zy­ku, v ne­mec­kom ja­zy­ku) vo for­má­te .DOC, .DOCX ale­bo .ODT. Ak bu­de Va­še CV vy­ho­vo­vať po­žia­dav­kám pra­cov­nej po­zí­cie, bu­de­me Vás nás­led­ne te­le­fo­nic­ky kon­tak­to­vať.

Pridať komentár