Image
4.9.2018 0 Comments

Priemysel budúcnosti bude baviť talenty

Prezident a spoluakcionár Matador Group Štefan Rosina chce automobilovú divíziu holdingu rozvíjať tak, aby mohla po roku 2020 doslova formovať mobilitu budúcnosti. Spýtali sme sa ho, ako sa darí tento zámer plniť a akú rolu v ňom zohrávajú prvky inteligentného priemyslu.

Ako sa bude ďalej vyvíjať biznis skupiny Matador? Rozvoj spoločnosti aj ekonomiky ovplyvňujú viaceré megatrendy a ak chce firma uspieť, musí sa pružne adaptovať tak, aby v nich našla biznis.
V štruktúre skupiny Matador sa to prejavuje vo viacerých rovinách. V sériovej výrobe pre automobilový priemysel sme prepojili naše fabriky s novým partnerom - globálnou sieťou Sodecia s takmer pol stovkou závodov. Spojenie vytvára synergie z rozsahu a pre oboch partnerov nové projekty s automobilkami. Popritom sme budovali v ďalšej časti skupiny kompetencie v dizajne, vývoji a inžinieringu, ako aj v príprave prototypov.

Aký megatrend tým sledujete?
V budúcej podobe miest a ešte väčších sídiel, teda aglomerácií, sa budú rôzne druhy dopravy prepájať v riešeniach mobility. Chceme sa zúčastniť na vytváraní jej podoby. Ide nielen o fascinujúci proces, ale dá nám aj silnú pozíciu v rozvoji a získavaní nového biznisu pre naše firmy. Už teraz sa naše dizajnérske a konštrukčné kapacity okolo českej firmy Aufeer Design zameriavajú na navrhovanie rôznych druhov dopravných prostriedkov. Vlastne už nejaký čas vytvárajú návrhy pre každú oblasť bežnej dopravy. Naši kreatívci a už aj konštruktéri však pracujú aj na novej podobe dopravných prostriedkov.

Sústredí sa teda nové jadro biznisu do tvorivej oblasti a klasické priemyselné činnosti ustúpia?
V žiadnom prípade. Matador je priemyselná skupina a každá odnož pracuje na novinkách až po úroveň plného využitia v praxi. Návrhári a konštruktéri pracujú s poznatkami z vývoja nových materiálov až po úroveň prototypov, na ich prácu nadväzujú vývojári a technológovia výrobných procesov. Tieto práce sa sústreďujú najviac v našich firmách v Dubnici nad Váhom. Matador Industries má vlastné produktové portfólio v náročnom strojárstve, no môže poskytovať aj podporu ďalším firmám. Matador Tools je moderná nástrojáreň, ktorej služby využívajú nielen interné výrobné kapacity, ale aj mnoho zákazníkov v priemysle. Matador Automation úspešne pracuje s ďalším priemyselným megatrendom priemyslu 4.0.

"Pre komplexné projekty hľadáme partnerov z rôznych oblastí,
pretože budúcnosť je o spájaní síl."

To je, ako sa hovorí, veľmi módna téma. Ako sa formuje prístup skupiny Matador k významu priemyslu 4.0?
Vnímame ho veľmi intenzívne, dokonca v dvoch rovinách – ako jeden zo strategických projektov skupiny a zároveň aj ako fenomén, ktorý mení naše produkty a služby. Aj preto dostal úlohu zastrešiť celý projekt výkonný šéf skupiny, generálny riaditeľ Martin Kele ako líder novej manažérskej generácie v Matadore. Tému sledujeme už dlhší čas a naozaj zo začiatku nebolo jasné, čo sa vlastne má diať. Pomohlo počúvať odborníkov z rôznych oblastí a pochopili sme, že budovať fabriku podľa princípov priemyslu 4.0 neznamená stavať nevyhnutne niečo na zelenej lúke, ale fungovať efektívnejšie v zabehnutých fabrikách. Podobne ako lean manažment ide o tému efektívneho fungovania, len s využitím moderných digitálnych technológií.

Ako to zmenilo vašu ponuku pre zákazníkov?
Vývoj v Matador Automation sa posunul od koncepčného plánovania liniek cez simulácie až k montáži a projektom digitálneho podniku. V súčasnosti vytvára samostatná vývojová skupina nové spôsoby využitia kolaboratívnych robotov a vlastné robotické aplikácie ako súčasť inteligentných riešení. Príkladom sú komplexné automatizované linky, zďaleka nielen pre výrobné fabriky, ale napríklad aj pre vývojové pracoviská automobiliek. Tu sú požiadavky na individualizáciu riešení výrazne vyššie ako v sériovej výrobe. Pre také komplexné projekty hľadáme partnerov z rôznych oblastí, pretože budúcnosť je o spájaní síl.

Je ťažké rozdeliť v takých partnerstvách úlohy, kto čo bude robiť?
Vieme, v čom sme dobrí a naše know-how využívame spolu s technológiami partnerov. Napríklad v simuláciách a riadení dokumentácie ide o produkty spoločnosti Siemens, ktoré nám poskytujú vysoký komfort. Rozdelenie rolí v tomto prípade je jasné a, samozrejme, my sa snažíme našimi poznatkami, získanými pri realizácii projektov, pomáhať zdokonaľovať tieto riešenia Siemensu.

Ako ste využili digitálny megatrend pri výstavbe nového závodu v Nitre?
Rozhodli sme, že najväčší priestor na využitie nových technológií vzniká práve v prevádzke, ktorú sme rozšírili v areáli v Nitre. Ani nie preto, že bol najnovší. Hlavný dôvod bol, že sme ho od začiatku projektovali tak, aby vyhovoval konceptu inteligentnej logistiky. Nebolo to jednoduché. Ide o oblasť, na ktorú žiadny dodávateľ nemá unifikované riešenie. Pri tomto projekte sme sa naučili, že implementovať princípy inteligentného priemyslu znamená neustále vyvíjať procesy.

Rozširovať výrobu v Nitre znamená riešiť aj nedostatok ľudí. Umožňujú technológie nahrádzať chýbajúce ruky?
Nechceme nahrádzať zamestnancov robotmi, ale dať im zaujímavejšiu prácu, aby napríklad nerobili stále to isté. Princípy priemyslu 4.0 nie len umožnia firmám vyrábať efektívne so stabilnou kvalitou, lebo nahradia chyby ľudí, ale aj výrazne zlepšia podmienky na prácu. Chceme dať našim ľuďom také podmienky, aby u nás chceli pracovať.

Ako ste v rámci výstavby závodu začali?
Keďže s projektom inteligentnej logistiky sme už počítali, bežal od začiatku. Ani v rámci logistiky však nestačí len nakresliť trasy, po ktorých budú jazdiť vláčiky s dielcami cez výrobnú halu. Ide o komplex problémov – ako logistiku funkčne prepojiť s podnikovým informačným systémom, ako nastaviť celé plánovanie. Musím povedať, že vopred sme ani netušili, aká rozsiahla téma to je. Princípy priemyslu 4.0 sú vo veľkej miere o štandardizácii. Preto sme všetky zariadenia a technológie v rámci projektu nakupovali alebo vyvíjali tak, aby plnili zvolené štandardy. Všetky linky nitrianskeho závodu tak spĺňajú štandardy priemyslu 4.0. Veľa sme sa naučili a riaditeľ IT služieb nášho holdingu Igor Šuba sa stal naozajstným digitálnym lídrom v priemyselnej firme.

Pri výstavbe novej prevádzky sa novinky uvádzajú do praxe o niečo jednoduchšie, pretože nemusia prekonávať zabehnutý postup. Ako sa digitálny projekt rozbehol vo zvyšku skupiny?
Princípy boli rovnaké. Potvrdilo sa, že zaviesť do praxe princípy inteligentného priemyslu nemusí znamenať iba nutnosť minúť veľké sumy peňazí na zložité technológie. Najskôr je nevyhnutné pozrieť sa na dáta, ktorých je v podniku naozaj veľa. Treba identifikovať zdroje dát, správne ich zbierať, selektovať podľa významu, analyzovať a na základe výsledkov rozbehnúť zefektívňovanie. Okrem toho je veľmi dôležité mať transparentný systém, ako ukázať dáta ľuďom, aj to pomôže, aby začali byť užitočné.

"V Nitre sme sa naučili, že implementovať princípy inteligentného priemyslu
znamená neustále vyvíjať procesy."

Znamená to, že manažéri na rôznych úrovniach riadenia v podniku rozhodujú podľa výsledkov analýz dát z prevádzky?
Presne tak a ešte viac. Rovnako dôležité je aj vizualizovať dáta. Tým sme dokonca začali. Vyselektovali sme z množstva dát tie, ktoré najviac ovplyvňujú kvalitu, efektivitu a produktivitu. V rámci pilotných projektov vo výrobe pribudli okolo liniek monitory, ktoré pracovníkom priebežne ukazujú dôležité informácie. Pomáha to nielen efektívne zoraďovať tok výroby, ale aj motivovať ľudí. Ak zákazka svieti v systéme červenou farbou, človek sa zo všetkých síl snaží posunúť ju ďalej, do zelenej zóny. To zvyšuje plynulosť.

Ako vyzerá návratnosť takého projektu?
Mechanizmy, ktoré upozorňujú ľudí vo výrobe na kritické body, v ktorých spomalenie alebo zastavenie výrobného procesu ohrozuje väčší celok, znamenali pomerne malé náklady. S výsledkami reportu z big data sa vybrané informácie vizualizovali. Efekt bol skvelý a ako investícia sa vrátili prakticky okamžite.

Ako riadite procesy pri nasadzovaní digitálneho projektu vo firme?
V štruktúrach Matador Holdingu kombinujeme líniové riadenie s projektovým. Takto beží od začiatku aj projekt zavádzania princípov inteligentného priemyslu. Vrcholové riadenie projektu zabezpečuje holding, každý mesiac zasadá riadiaci výbor (steering committee), ktorý vedie generálny riaditeľ Martin Kele. Keďže ide o strategický projekt, na stretnutí nezriedka sedia aj akcionári. Výkonne vedie projekt riaditeľ IT služieb I. Šuba a v každej firme skupiny máme tímy ľudí, ktorí riešia konkrétne úlohy.

Princípy inteligentného riadenia umožňujú priemyselným firmám zvládať čoraz rozmanitejšie nároky zákazníkov, teda viac variácií výrobkov. Ako sa to týka vašej skupiny?
Keď vezmeme ako príklad naše doterajšie hlavné výrobné závody, teda lisovne a zvarovne, už majú pomerne širokú škálu zákazníkov aj ich produktov. Každý má iné požiadavky, pravidlá, obaly či palety. Ak teda zvládneme stabilizáciu a rozumnú štandardizáciu pri takýchto množstvách, budeme pripravení aj na výrazný rast v budúcnosti. To, samozrejme, platí už aj v spolupráci s portugalským partnerom a cítime, že máme čo priniesť do tejto spolupráce.

"Priemysel môže zvyšovať svoju inovačnú schopnosť iba s odborníkmi
s čoraz vyššou kvalifikáciou"

Ako budú fungovať prvky inteligentného priemyslu vo vývoji?
Naši doterajší hlavní zákazníci, teda automobilky, v rámci objednávky v podstate dávajú aj informáciu o tom, ako má vyzerať výrobná linka a aké prvky priemyslu 4.0 pribúdajú. Myvšak chceme robiť vývoj nielen reaktívne, ale najmä proaktívne. To má na starosti najmä naša firma Matador Automation.

Na akých projektoch pracuje?
Okolo jej šéfa Juraja Čapeka vznikla skupina odborníkov, ktorá sa v rámci priemyselnej automatizácie špecializuje na vývoj robotických aplikácií vrátane kolaboratívnej robotiky. Ponúkame ich zákazníkovi nie ako samostatný prvok ponuky, ale ako funkčný článok automatizácie so špecifickými vlastnosťami, ktorý môžu zapracovať do svojich systémov. Tak vznikla napríklad dlhodobá spolupráca s výrobcom robotov KUKA pre jedného z našich zákazníkov. Ide o montážne pracovisko, kde sa nám úspešne podarilo nahradiť monotónnu ľudskú prácu kolaboratívnym robotom. Chceme byť partner, ktorý vyvíja najviac aplikácií pre praktické využitie týchto zariadení, a ako som už spomenul, takých partnerov aj hľadáme.

Taký prístup zrejme značne mení požiadavky na vývojárov. Čo sa budú musieť naučiť?
Vidíme, že ich to výrazne motivuje, pretože už nebudú reaktívne vyvíjať, čo si pýta zákazník. Nové projekty budú pripravovať tímy mimo operatívy a budú môcť pracovať omnoho tvorivejšie. To ich dokáže naštartovať. Sú to kreatívni ľudia a takú motiváciu potrebujú. Pracujeme na tom, aby naše projekty priťahovali talentovaných ľudí z rôznych oblastí.

Platí to aj pre oblasti mimo priemyslu, ako sú vzdelávanie a veda?
Samozrejme. Priemysel môže zvyšovať svoju inovačnú schopnosť iba s odborníkmi s čoraz vyššou kvalifikáciou. Preto je pre nás dôležité nielen to, aby sa neustále vzdelávali naši zamestnanci, ale za kľúčové považujeme aj vzdelávanie mladých ľudí celkovo a osobitne prípravu a odborný tréning novej generácie vedcov. Aj preto hľadáme, rozbiehame a podporujeme rôzne projekty spolupráce so školami, s univerzitami a vedeckými inštitúciami. Aj to je dôležitý prvok spolupráce, bez ktorej to nepôjde

 

Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA, (56) je ako spoluakcionár a prezident spoločnosti Matador Group jedným z najvýznamnejších slovenských priemyselníkov a inovátorov. Po predaji gumárenskej divízie spoločnosti Continental v roku 2007 transformoval Matador Group na prvotriedneho dodávateľa pre automobilový priemysel. Firma široko diverzifikuje portfólio produktov a služieb a je výrazne zameraná na inovatívny inžiniering, dizajn automobilových komponentov, návrh a montáž automatizačných liniek, výrobu nástrojov na lisovanie a sériovú výrobu pre popredných európskych výrobcov.

 

Foto: Miro Nôta 

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá