Image
8.11.2018 0 Comments

Prieskum: digitalizácia potrebuje nabrať na obrátkach

Až 90 percent firiem na Slovensku považuje digitalizáciu za svoju prioritu. Vidia jej jednoznačné prínosy, ale zároveň si uvedomujú, že sú len na začiatku dlhej cesty.

Firmy na Slovensku vidia v digitalizácii možnosť zlepšiť svoju konkurencieschopnosť na domácom i regionálnom trhu. Neočakávajú pritom skokové prínosy, rátajú s dlhodobými efektmi a väčšina má plány digitalizácie rozložené na päť i viac rokov. Takéto zistenia priniesol prieskum agentúry GfK, ktorý pripravila pre spoločnosť Siemens. V auguste a septembri sa do neho zapojilo takmer dvesto spoločností po celom Slovensku, pričom osemdesiat percent bolo z priemyslu. 

Pokrok v administratíve
Hoci závery prieskumu znejú optimisticky, ukázal, že firmy si doteraz digitalizáciu nesprávne zamieňali s automatizáciou. „Ich predstavu o digitalizácii najlepšie opisuje automatizácia - zber údajov a analýza a optimalizácia procesov. Sústreďovali sa najmä na administratívu a plánovanie. Tieto oblasti uviedli ako najlepšie rozpracované tri štvrtiny spoločností,“ hovorí Július Filo, sektorový líder GfK.

V administratíve išlo o rôzne ekonomické softvéry určené na automatizáciu účtovných úkonov alebo systémy, ktoré generujú objednávky pre dodávateľov. V plánovaní sa automatizované procesy najvýraznejšie uplatňujú v údržbe. Lepším nákupom náhradných dielcov skracujú plánované odstávky, predvídajú nevyhnutné zásahy a celkovo operatívnejšie prepájajú údržbu s nákupom.

Automatizácia administratívy však ešte neznamená skutočnú digitalizáciu. Tá je predovšetkým o zbere a analyzovaní výrobných dát, ktoré dávajú lepší prehľad a pomáhajú v rozhodovaní.

Ak chcú dnes podnikoví manažéri vedieť, čo sa vo výrobe deje, aké sú napríklad prestoje, náklady na jednotlivé typy výrobkov, vyťažiteľnosť strojov alebo kvalita výroby, potrebujú podrobné prevádzkové údaje. Žiaľ, veľa výrobných podnikov stále ani netuší, koľko energií spotrebujú na jeden výrobok alebo s akou kvalitou vlastne vyrábajú,“ upozorňuje Marián Filka z oddelenia priemyselnej automatizácie a pohonov v spoločnosti Siemens.

Nasleduje výroba
Firmy si podľa J. Fila potrebu takejto „vyššej fázy“ digitalizácie uvedomujú. „Začínajú sa identifikovať s pojmom priemysel 4.0 a vidia v ňom budúcnosť, ktorej sa nevyhnú, ak chcú udržať konkurenčnú schopnosť,“ vysvetľuje analytik GfK.

Takmer osemdesiat opýtaných firiem sa v ďalšej etape sústredí na výrobu. Digitalizácia umožní lepšie optimalizovať a monitorovať výrobné procesy. To je podmienka vyššej stability výroby a kvality výrobkov. V digitálnom svete totiž platí zásada, že „procesy sa musia dodržiavať, systém vás inak nepustí“. Komplexná analýza dát zároveň poskytuje podklady pre efektívne plánovanie. Umožní napríklad predchádzať stratám spôsobeným opakujúcimi sa výpadkami a eliminovať ďalšie riziká ohrozujúce výrobu.

Ďalšie efekty digitalizácie nemožno len tak vyjadriť v procesných schémach alebo excelových tabuľkách. Zlepšuje napríklad bezpečnosť práce, pracovné prostredie a znižuje riziká havárií. To všetko prispieva ku kultúre firmy a zvyšuje prestíž podniku. Lídri digitalizácie vzbudzujú rešpekt v celom odvetví a sú atraktívnejším zamestnávateľom pre mladých ľudí s technickým vzdelaním. To môže byť z perspektívneho hľadiska rozhodujúci faktor.

Ľudské otázky
Ak sa spomínajú ľudia, digitalizácia sa ich dotýka z viacerých strán. V prvom rade  automatizácia výroby a robotizácia vedie k oveľa lepšiemu využitiu ľudských zdrojov. Nerieši len nedostatok ľudí, ale napríklad aj fluktuáciu a s ňou spojené znižovanie kvality pracovnej sily. „Pred pár rokmi by som povedal, že najväčším problémom je nedostatok kvalifikovaných odborníkov. Lenže dnes musím konštatovať, že chýba akákoľvek pracovná sila,“ upozornil jeden z účastníkov prieskumu.

Na druhej strane digitalizácia ďalej zvyšuje dopyt po kvalifikovaných ľuďoch. Ich nedostatok považuje až štyridsať percent firiem za najväčší problém, ktorý limituje nasadzovanie nových technológií. Všeobecný nedostatok ľudských kapacít označil prieskum ako najväčšiu prekážku digitalizácie. K nemu sa pridávajú aj neistoty vzhľadom na návratnosť investície a finančné ťažkosti (22 percent ich vníma ako problémové), ako aj nedostatok znalostí o možnostiach digitálnych technológií (18 percent).

Zisky z digitalizácie
Z firiem, ktoré sa v prieskume vedeli vyjadriť k priemernej ročnej výške investícií na projekty digitalizácie, tri štvrtiny vynaložili za posledné tri roky na digitalizáciu menej ako päť percent svojich príjmov. Zvyšok dal viac – vklad približne ôsmich percent firiem dokonca prevýšil desatinu ich príjmov.

Odrazili sa tieto investície vo vyššej efektívnosti ich biznisu? „Až 85 percent firiem odpovedalo kladne, ale prevažná väčšina dosiahla vyššie príjmy nepriamo, vďaka jednoduchšej a transparentnejšej prevádzke,“ konštatuje J. Filo.

Aj to len potvrdzuje, že digitalizácia by mala nabrať na obrátkach, pretože vo výrobe dokáže priniesť priame výnosy: v produktivite, úsporách či kvalite. Až 86 slovenských firiem pripravuje projekty digitalizácie v nasledujúcich troch rokoch. Ak sa zamerajú na správne ciele, môžu posunúť slovenské firmy a najmä priemysel na vyššiu úroveň. Nielen v technologickej oblasti – digitalizácia vyžaduje aj vzdelanejších zamestnancov a špičkový vrcholový manažment. 

Foto: Siemens

Zobrazit Galériu

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá