PANASONIC PANASONIC PANASONIC

Spoločné české a slovenské semifinále súťaže First Lego League vyhral slovenský tím TalentumSAP

Informatizácia
0

V sobotu 9. februára 2019 sa na Fakulte informatiky a informačných technológií (FIIT) STU v Bratislave konalo FLL Semifinále Slovensko & Česko. Semifinále sa zúčastnilo 18 tímov, 13 zo Slovenska a 5 z Čiech.  Víťazi postupujú na FLL Final Central Europe 2019, ktoré sa bude konať v rakúskom meste Bregenz v dňoch 29. až 30. marca 2019. Semifinále bolo voľne prístupné pre verejnosť. Bola pozvaná široká verejnosť, školy, aj rodičia s deťmi, aby sa prišli pozrieť, ako sa s Legom zabaviť aj učiť sa a čo také roboty dokážu. Všimli sme si, že niektoré deti z obecenstva sa pýtali rodičov čo vlastne tie roboty pri plnení súťažných úloh robia a prečo vyzerajú tak zložito. Rodičia im na ich zvedavé otázky vo väčšine prípadov odpovedať nevedeli. Preto sme požiadali o vysvetlenie významu misie jedného z rozhodcov.

Napriek tomu, že sa stretli tímy z krajín ktoré „si rozumejú“, prebehol tento turnaj v anglickom jazyku, aby boli tímy postupujúce na finále pripravené aj po tejto stránke. 

Súťažné stoly pripravené na semifinálové kolá. Musia mať predpísané osvetlenie aby sa roboty dokázali orientovať pomocou optických senzorov

First Lego League (FLL) je najväčšia robotická súťaž pre mladých, ktorej sa zúčastňujú desaťtisíce detí na celom svete a najlepšie tímy postupujú do ďalších - semifinálových a finálových kôl, prípadne až na celosvetový festival. Každý rok sa nesie v znamení nejakej zaujímavej témy. Téma ročníka 2018-19 Into Orbit – Život a cestovanie vo vesmíre, je známa od augusta. Mnoho mladých ľudí sa v príprave na súťaž začalo zamýšľať nad tým, aké by to bolo žiť na kozmickej lodi, na medzinárodnej vesmírnej stanici, na Mesiaci či inej planéte. Ich úlohou bolo identifikovať telesný alebo sociálny problém, ktorému ľudia čelia počas dlhodobého prieskumu vesmíru v našej slnečnej sústave, a navrhnúť riešenie.

Priklady konštrukčných detailov robotov

Tímy sa už od augusta mohli pripravovať na regionálne turnaje tejto medzinárodnej súťaže. Jej cieľom je v športovej atmosfére hravým spôsobom podporiť u mládeže záujem o vedu a technológie, vybudovať u účastníkov cit pre tímovú spoluprácu, ale aj povzbudiť ich ku kreativite pri riešení komplexných úloh. Základom FLL je robotická súťaž, počas ktorej deti riešia zadané „misie“ použitím robota, ktorého samé navrhli, postavili a naprogramovali. Okrem postavenia robota musia deti spracovať aj zadanú výskumnú úlohu, ktorej výsledky musia byť schopné vhodným, najlepšie zábavným spôsobom prezentovať pred porotou. Takýmto spôsobom súťaž simuluje reálny svet: deti pracujú ako tím každý rok na nových úlohách, s použitím obmedzených zdrojov a v určitom termíne. 

Výsledky na prvých štyroch miestach:

  • TalentumSAP, Košice (celkovo 185 bodov)
  • RDST Team, Bratislava (celkovo 181 bodov)
  • HobbyRobot, Praha (celkovo 178 bodov)
  • Hexadron, Bratislava (celkovo 173 bodov)

Postupujúce tímy (Zdroj: organizátor FLL)

Pravidlá a priebeh súťaže

Samotná súťaž pozostáva zo štyroch rovnocenne hodnotených častí:

  • Robot Design, kde sa hodnotí kvalita konštrukčného návrhu a riadiaceho programu robota. 
  • Tímová práca - tímový charakter súťaže FLL je veľmi dôležitý a súťažiaci dosiahnu dobrý výsledok iba vtedy, ak sú tímovými hráčmi, ktorí efektívne komunikujú, spolupracujú, zdieľajú svoje nápady, zručnosti a schopnosti, vedia sa chopiť tímových rolí, rozdeliť si prácu a dobre si rozumejú
  • Prezentácia výskumného projektu - tímy prezentujú výsledky výskumného projektu na danú tému.  Najskôr si samostatne vyberú problém, ktorý chcú vo svojom okolí preskúmať a vyriešiť. Po zvolení výskumnej témy ju súťažiaci podrobne preskúmajú a navrhnú riešenie, ktoré prekonzultujú s expertmi, spracujú do výslednej podoby a prezentujú porote rozhodcov na turnaji, najlepšie zábavným spôsobom. Mladí výskumníci musia do riešenia zahrnúť poznatky skutočných vedcov a odborníkov.
  • Robot Game – postavené a naprogramované roboty plnia počas 150 sekúnd na ihrisku rôzne úlohy, za ktoré zbierajú body; hodnotí sa úspešný výkon robotov na hracej ploche.

Náročná tímová príprava

Po vypísaní témy koncom augusta sa tímy začnú pripravovať na súťaž. V tíme môže byť maximálne 10 detí a tím musí viesť dospelá osoba – tréner. Zaregistrované tímy si zakúpia tzv Challenge, čiže "ihrisko" (129€), ktoré tvorí podložka s farebným motívom a naznačenými dráhami na optickú navigáciu robotov a diely stavebnice Lego, pomocou ktorých je možné na základe presného predpisu postaviť všetky prvky nachádzajúce sa na trati. Podložka má rozmery 237 x 115 cm a počas súťaže je položená na takzvaných súťažných stoloch. Stoly si tímy zhotovujú vo vlastnej réžii, je to pomerne jednoduchá záležitosť, ktorú zvládne každý amatérsky stolár a na komunitných weboch je niekoľko v praxi vyskúšaných návodov. Tímy síce môžu počas prípravy mať ihrisko aj na zemi, či inej podložke, no má to jeden háčik a tým je osvetlenie. Ako už bolo spomenuté, na navádzanie robotov po ihrisku k miestam kde plnia jednotlivé úlohy misie slúžia vyznačené dráhy, ktoré snímajú optické senzory robotov. Nedá sa zabezpečiť, aby osvetlenie ihriska na ktorom tím trénuje bolo rovnaké ako osvetlenie na turnaji. Preto optické senzory robotov musia byť schopné  fungovať v rôznych svetelných podmienkach. Po postavení ihriska môžu tímy začať konštruovať robotov založených na systéme LEGO. Mindstorms (RCX, NXT, EV3), ktorí musia v časovom limite 150 sekúnd samostatne vyriešiť súbor úloh. 

Na dosiahnutie čo možno najlepšieho výsledku je dôležité zadelenie úloh v tíme. Spravidla sa kreujú výskumníci, ktorí zbierajú informácií o téme, súvisiacich problémoch a existujúcich riešeniach. Vyhľadajú a pozvú odborníkov, aby sa podelili o vedomosti s tímom. V súvislosti s robotmi sa dajú identifikovať tri špecializácie: konštruktéri, ktorí majú na starosti stavbu robota, programátori a operátori, ktorí narábajú s robotom na turnaji. Robota môžu pri turnajovom stole ovládať vždy najviac dvaja členovia tímu. Iní členovia tímu pripravujú prezentáciu projektu. Vytvoria kreatívnu šou, s cieľom presvedčiť porotcov, že práve ich výskumný projekt je najlepší. Zrejme vám to začína pripomínať organizačnú štruktúru firmy. A bude ešte viac. V príručka pre trénerov sa odporúča, že v tíme by mali byť aj strategickí analytici, ktorí analyzujú problémy a navrhujú metódy na ich vyriešenie. Nemal by chýbať ani marketing a PR. Ich cieľom bude nájsť spôsoby, ako vyzbierať peniaze pre tím, navrhnúť logo a vizuál tímu, napísať tlačovú správu a kontaktovať miestne médiá... Ešte stále si myslíte že First Lego League je len o hraní sa s robotmi z Lega? Je to seriózna príprava na budúce povolanie a mentori viacerých tímov nám potvrdili, že mnohí účastníci predchádzajúcich ročníkov študujú na prestížnych zahraničných univerzitách. Tím má spravidla aj mentora, ktorí deťom pomáha v oblasti, v ktorej je odborníkom, napr. inžinierstvo alebo výskum. 

Pravidlá súťaže

Robot musí fungovať autonómne, všetky jeho pohyby musí riadiť softvér. Diaľkové ovládanie robota nie je povolené. Robot môže obsahovať maximálne jednu riadiacu jednotku a štyri motory. Počet senzorov nie je obmedzený. Na naprogramovanie robotov sa smie použiť iba softvér LEGO MINDSTORMS RCX, NXT, EV3, alebo RoboLab. Kľúčové pravidlo pri turnaji je, že so všetkým čo sa nachádza na ihrisku mimo priestor základne, čo je vyznačená plocha tvaru štvrť kruhu v rohu smie manipulovať iba robot. Súťažiaci môžu kedykoľvek z ihriska vziať časť robota, ktorá́ z neho neúmyselne odpadla. V každom ročníku Robot Game je jedna “zdieľaná” misia pre oba tímy. Modely v takejto misii ležia čiastočne na jednom a čiastočne na druhom stole.

A na záver popretie jedného z pravidiel robotiky, že roboty na rozdiel od ľudí nemusia chodiť na WC. Občas je to potrebné. Súťažiaci im vyumývali kolieska aby mali na súťažnom stole dobrý záber

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár