Voľné pracovné pozície pre programátorov, IT architektov a analytikov s ohodnotením až 340 euro na deň

Pracovné ponuky
0

LEAD [NODEJS] PROGRAMÁTOR
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Do nášho tímu TITANS freelancers hľadáme Lead [NodeJS] programátora na inovatívny, medzinárodný projekt v oblasti  smart miestnej samosprávy.

 • Interné číslo 221215A

 • Názov projektu Lead [NodeJS] programátor

 • Priemerné ohodnotenie 275 až 320 EUR/MD 

 • Lokalita Off-site / Bratislava

 • Termín 01.02.2023 - 01.02.2024

 • Nástup na projekt 1.2.2023 - 1.3.2023 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site

 • Dĺžka alokácie  12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • vedenie a mentoring teamu developerov pri analýze, návrhu, vývoji a testovaní back-endu unikátneho riešenia v oblasti smart miestnej samosprávy v NodeJS
 • spolupráca pri návrhu riešenia s hlavným architektom riešenia a jeho následný vývoj a testovanie
 • spolupráca pri CI/CD vrátane code reviews
 • spolupráca v rámci medzinárodného agilného [SCRUM] tímu
 • možnosť dlhodobej spolupráce na báze polročného predlžovania objednávok
 • spolupráca môže prebiehať v kombinovanom ON-SITE (Bratislava) a OFF-SITE [home-office] režime (ideálny pomer 60:40) 

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 4-ročná (aktívna) skúsenosť s vývojom webových aplikácií v NodeJS
 • skúsenosti s:
  • webservismi (ideálne GraphQL)
  • niektorým z repository systémov (Git, SVN, CVS, ...) 
  • používaním project-tracking tools (JIRA, Confluence)
  • cloudovými službami AWS (DynamoDB, Opensearch, Lambda, AppSync, Cognito, S3, SQS, SNS)
  • IaC toolmi (ideálne Terraform)
 • konverzačná znalosť anglického jazyka slovom i písmom
   
 • veľkou výhodou skúsenosť s vedením programátorského teamu a/alebo projektovým riadením
 • výhodou skúsenosti s:
  • participáciou na návrhu architektúry a/alebo projektovom riadení podobných riešení
  • niektorou z agilných metód software-ového vývoja (SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
  • app buildermi (ideálne Expo)
  • programovaním front-endu v ReactJS a/alebo ReactNative
  • niektorým z package managerov (NPM, Yarn, WebPack)
  • JavaScript knižnicami (RxJS, Redux)
  • preprocesormi (SASS, LESS, SCSS)
  • testovacími frameworkami (Jest, Cypress.io, Playwright)
  • vykonávaním efektívnych code reviews a dodržiavaním coding standards
 • výhodou znalosť: 
  • TypeScript-u
  • JavaScript-u 
  • HTML5 a CSS3 
    
 • tímový hráč
 • proaktívny prístup 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - Aktívne, B2+
 • Slovenský, alebo Český - Aktívne, B2+

MÁM ZÁUJEM O PROJEKTASP.NET CORE PROGRAMÁTOR
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Do nášho tímu TITANS freelancers hľadáme ASP.NET Core programátora na zaujímavý projekt pre  bankový sektor v Bratislave.

 • Interné číslo 221214B
 • Názov projektu   ASP.NET Core programátor
 • Priemerné ohodnotenie 250 až 300 EUR/MD 
 • Lokalita OFF-SITE/Bratislava
 • Termín 01.01.2023 - 30.06.2023
 • Nástup na projekt 1.1.2023 - 1.2.2023 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
 • Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca na vývoji MVC aplikačného front-endu nad MS SQL databázou bankového riešenia postaveného na technológii .NET
 • podieľanie sa na návrhu a vývoji MVC aplikácie s využitím ASP.NET Core a C#
 • vývoj pridelenej časti aplikácie podľa zadanej špecifikácie
 • implementácia aplikačných funkcií, zmenových požiadaviek, testovanie vytvorených funkcií, oprava chýb a nasadenie do produkcie
 • špecifikácia, vytváranie testov a podpora pri testovaní
 • spolupráca v rámci SCRUM tímu (8-10 ľudí)
 • spolupráca je možná v hybridnom ON-SITE a OFF-SITE režime (aspoň 1 deň/týždeň ON-SITE (Bratislava) + 4 dni/týždeň: OFF-SITE [Home Office])

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • minimálne 3-ročné projektové skúsenosti s vývojom MVC aplikácií s využitím ASP.NET Core / ASP.NET / C#
 • výborná znalosť princípov Objektovo Orientovaného Programovania
 • praktické skúsenosti s:
  • vývojom ASP.NET MVC aplikácií
  • Windows Services
  • C#
  • HTML 
  • JavaScript, 
  • jQuery
  • Bootstrap
 • znalosť MS SQL (návrh a vytvorenie relačnej databázy)
   
 • výhodou skúsenosti s: 
  • UI komponentami (DevExpress, DevExtreme a/alebo Telerik)
    
 • schopnosť samostatne riešiť problémy
 • proaktívny prístup
 • tímový hráč

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - Aktívne, B2+
 • Slovenský, alebo Český - Aktívne, B2+

MÁM ZÁUJEM O PROJEKT
 SOLUTION [SMART BANKING] ARCHITECT
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Do nášho tímu TITANS freelancers hľadáme skúseného Solution architekta na inovatívne projekty pre oblasť  bankovníctva.

 • Interné číslo 221214A
 • Názov projektu   Solution [Smart Banking] Architect
 • Priemerné ohodnotenie 300 až 340 EUR/MD 
 • Lokalita Bratislava / Off-site
 • Termín 01.02.2023 - 01.02.2024
 • Nástup na projekt 1.2.2023 - 1.3.2023 alebo dohodou, full-time, on-site / off-site
 • Dĺžka alokácie 12 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • spolupráca na návrhu: 
  • architektúry inovatívnych riešení v oblasti Smart Bankingu 
  • E2E integrácie jednotlivých častí a modulov v oblasti core bankingu
  • orchestrácie riešení
  • riešení integrácie aplikácií tretích strán do systému elektronického bankovníctva
  • infraštruktúry
  • bezpečnosti
 • zodpovednosť za:
  • architektonický dohľad nad vytvorením nového Smart Banking riešenia a implementáciou aplikácií tretích strán do core bankingu
  • rozvoj IT architektúry v oblasti Digital Channels
  • prípravu IT časti zadania pre výberové konania (RFI, RFP)
  • identifikáciu potrebných zdrojov a odhad náročnosti pri príprave a realizácii zmenových požiadaviek (CHR)
 • úzka komunikácia s biznisovými zadávateľmi, ako aj s ICT architektmi a analytikmi
 • spracovanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre rozhodovanie vrcholového manažmentu
 • podpora vytvárania dlhodobej roadmap-y (založenej na prioritách, technickej a organizačnej uskutočniteľnosti)
 • vytváranie a dokumentovanie procesných a dátových tokov
 • spolupráca na tvorbe špecifikácií (funkčné, ICT, integračné), use-case diagramov, process flow 
 • koordinácia špecialistov počas návrhového procesu (biznis, analytici, architekti, vývojári)
 • spolupráca v medzinárodnom agilnom tíme v bankovom prostredí 
 • identifikácia presahu požiadaviek medzi oddeleniami
 • možná dlhodobá spolupráca v medzinárodnom agilnom (SAFe) tíme (v režime kvartálneho predlžovania objednávok)
 • spolupráca možná v setupe: 
  • prevažného OFF-SITE s občasným ON-SITE (v prípade operatívnych potrieb projektu, cca 1x za 7-14 dní)
  • hybridného ON-SITE (Bratislava) + OFF-SITE [Home Office] (preferovaný pomer 3:2)

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 4-ročné projektové skúsenosti na pozícii Solution Architekta (ideálne v bankovom sektore)
 • skúsenosti s:
  • analýzou AS-IS stavu, prípravou podkladov a realizáciou návrhu úpravy Solution Architektúry TO-BE stavu
  • návrhom a zabezpečovaním Solution Architektúry
  • API rozhraniami a ich integráciami
  • používaním IT & BUS modelovacích techník pri dodržiavaní stanovených štandardov
  • E2E integráciami zložitých projektov (ideálne v bankovom prostredí)
  • implementáciou aplikačnej bezpečnosti
  • návrhom infraštruktúry
  • vývojom use case-ov, prototypovaním a tvorbou user stories ideálne v agilnom prostredí
  • nástrojom Enterprise Architect a jazykom UML
 • znalosť technologických procesov, schopnosť prekladať potreby používateľov do zrozumiteľných funkčných a ne-funkčných požiadaviek
 • silné organizačné a analytické zručnosti
 • komunikačné schopnosti v anglickom jazyku (slovom i písmom)  a schopnosť profesionálne komunikovať s vedením, manažérmi a expertmi v jednotlivých oblastiach
 • veľkou výhodou: skúsenosti v bankovom sektore
 • výhodou: 
  • znalosť štandardov a metodík OpenBanking-u
  • skúsenosti s programovaním (JavaScript, JAVA, mobilné aplikácie)
  • znalosť niektorej z agilných metód software-ového vývoja (SAFe, SCRUM, LEAN a/alebo KANBAN)
    
 • samostatnosť
 • otvorenosť novým nápadom a víziám
 • proaktívny prístup

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - Aktívne, B2+
 • Slovenský, alebo Český - Aktívne, B2+

MÁM ZÁUJEM O PROJEKT
 MS DYNAMICS 365 F&O ANALYTIK
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Do nášho tímu TITANS freelancers hľadáme skúseného MS Dynamics 365 F&O analytika. Ako funkčný analytik Dynamics 365 FO budete zodpovedný za vedenie workshopov o globálnych šablónach a zodpovedný za prácu s tímami v Škandinávii, Českej republike a offshore v Indii. Po dokončení globálnej šablóny zameranej na procesy hlavne vo financiách a dodávateľskom reťazci ju budete nasadzovať v rôznych krajinách Európy. Budete organizovať workshopy s klientom, zachytávať, riešiť rozdiely a spolupracovať s vývojovým tímom na ich odstránení, ak to bude potrebné.

 • Interné číslo 221213A
 • Názov projektu MS Dynamics 365 F&O analytik
 • Priemerné ohodnotenie 315 až 340 EUR/MD 
 • Lokalita Off-site
 • Termín 16.01.2023 - 15.07.2023
 • Nástup na projekt 16.1.2023 , alebo dohodou, full-time, off-site
 • Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • zodpovednosť za analýzu, vývoj, testovanie a implementácia MS Dynamics 365 CE aplikačných modulov
 • zodpovednosť za úpravy C# kóduJavaScript kódu a HTML
 • návrh, vývoj a konfigurácia aplikácií na základe požiadaviek zákazníka
 • spolupráca pri vykonávaní a dokumentácii testov
 • komunikácia so zákazníkom pri špecifikovaní biznis zadania
   
 • spolupráca v úplnom OFF-SITE (home office) režime

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 3-ročné aktívne skúsenosti s kustomizáciou, konfiguráciou a administráciou MS Dynamics 365 FO
 • min. 3-ročné skúsenosti s vývojom CRM/D365 Pluginov, Workflowov, Web/Windows Services a Client Scriptingom
 • min. 3-ročné skúsenosti s návrhom pokročilých riešení Microsoft Dynamics CRM/365
 • výborná znalosť:
  • C#
  • JavaScript
 • identifikácia a reportovanie problémov a rizík
 • aktívna znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni (slovom i písmom)
   
 • veľkou výhodou:
  • skúsenosti so službami PowerAutomate a PowerApps
  • skúsenosti s jazykom T-SQL
    
 • komunikačné a prezentačné zručnosti
 • zodpovednosť
 • proaktívny prístup ku každodenným úlohám

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Anglický - Aktívne, B2+

MÁM ZÁUJEM O PROJEKTJAVA JSP PROGRAMÁTOR
 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Do nášho tímu TITANS freelancers hľadáme skúseného JAVA JSP Programátora na zaujímavý off-site projekt.

 • Interné číslo 221206A
 • Názov projektu JAVA JSP Programátor
 • Priemerné ohodnotenie 280 až 310 EUR/MD 
 • Lokalita OFF-SITE
 • Termín 02.01.2023 - 30.06.2023
 • Nástup na projekt 19.12.2022 alebo dohodou, full-time, off-site
 • Dĺžka alokácie 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

POPIS PROJEKTU

 • implementácia navrhnutého riešenia v prostredí JSP (Java Server Pages)
 • rozšírenie Oracle E-Business Suite Application napojenej na systém na váženie dopravných prostriedkov
 • programovanie v JSP
 • úpravy aplikácie pre rôznych koncových zákazníkov
 • spolupráca v 10-člennom tíme (ČR a SK)
 • spolupráca na vývoji pomocou waterfall metodológie

POŽIADAVKY PROJEKTU

 • min. 2-ročné skúsenosti s programovaním JSP (Java Server Pages)
 • výborná znalosť princípov objektovo orientovaného programovania
 • skúsenosti s vývojom JSP aplikácií
 • znalosť HTML, CSS
 • skúsenosti s používaním Web Services
 • výhodou: znalosť Oracle PL SQL
 • zodpovednosť
 • komunikatívnosť
 • samostatné a tvorivé myslenie

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

 • Slovenský, alebo Český - Aktívne, B2+

MÁM ZÁUJEM O PROJEKT

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať