NICEBOY_072021 NICEBOY_072021 NICEBOY_072021

C++ pod Windows / Záver / 26. časť

46

Späť na úvod >> Späť na programovanie >> Späť na seriál

V tejto časti sa pri seriáli C++ pod Windows stretávame naposledy. Predchádzajúcich 25 častí bolo venovaných čisto programovaniu a riešeniu rôznych programátorských úloh. Teraz síce dokončíme rozprávanie o rozširujúcich knižniciach DLL, ale hlavne sa pokúsim zhrnúť všetko, čo sme sa spolu naučili (áno, aj mne priniesol tento seriál veľa nových poznatkov, aj keď asi trochu iných ako vám). Takisto sa vám  pokúsim načrtnúť, čo so získanými vedomosťami môžete ďalej podniknúť a ako ich ďalej zveľaďovať. Ale na začiatok si dáme predsa len niečo z programovania.

Príklad 3 – MFC ExtensionDLL. Ak chcete exportovať zo svojich knižníc prvky jazyka C++ a využívať pri tom knižnicu MFC (napr. ak exportujete triedu odvodenú od nejakej triedy MFC) , predstavujú rozširujúce knižnice MFC tú správnu voľbu. (Na exportovanie C++ prvkov môžete, samozrejme, použiť aj štandardnú Win32 DLL knižnicu.) Teóriu nájdete v predchádzajúcej časti, takže si uvedieme sľúbený príklad. Opäť použijeme funkciu na otáčanie textu ako pri regulárnych knižniciach, ale tentoraz bude táto funkcia (CopyBText) súčasťou triedy. Do Workspace TFive pridajte pomocou MFC App Wizardu (DLL) nový projekt s názvom ExtensionDLL. V kroku 1/1 vyberte MFC Extension DLL a kliknite na finish. Do súboru ExtensionDLL.cpp pridajte tento kód:

class AFX_EXT_CLASS Exported
{
public:
      char* CopyBText(char* strInput) { return strrev(strInput); }
};

Makro AFX_EXT_CLASS slúži na exportovanie/importovanie tried z rozširujúcich knižníc MFC. Keby ste používali klasickú WIN32 DLL knižnicu, použili by ste kľúčové slovo __declspec:

class  __declspec(dllexport) Exported...

Projekt preložte, mali by ste ako výstup dostať (okrem iného) jednu DLL-ku (ExtensionDLL.DLL) a jednu LIB-ku (ExtensionDLL.LIB). Teraz ešte vytvoriť klienta. Mohli by ste použiť aj RegularDLL klienta, ale pre zachovanie určitej integrity radšej vytvorte novú aplikáciu s názvom ExtensionDLLClient. Bude to rovnaká aplikácia ako RegularDLLClient (MFC AppWizard exe, Dialog based, shared MFC..). Zdroj dialógu zeditujte rovnako ako pri RegularDLLClient aplikácii (resp. Copy & Paste), pridajte aj rovnaké členské premenné. Kód obslužnej funkcie správy BN_CLICKED je takýto:

void CExtensionDLLClientDlg::OnBtnUprav()
{
      Exported exObject;
 
      UpdateData(TRUE);
      char strTemp[20];
      strcpy(strTemp, m_strInput);
      m_strOutput=exObject.CopyBText(strTemp);
      UpdateData(FALSE);     
}

Aby ste mohli triedu Exported využívať, musíte ju naimportovať, preto na začiatok súboru ExtensionDLLClientDlg.cpp vložte tento kód:

class AFX_EXT_CLASS Exported
{
public:
      char* CopyBText(char* strInput);
};

Všimnite si, že musíte exportovať kompletnú deklaráciu triedy (malo by to byť samozrejmé, ale pre istotu pripomínam, že v klientovi sa nikde v zdrojových textoch nenachádza kód funkcie CopyBText, ten sa doťahuje z DLL knižnice v runtime). Zaujímavé je tiež použitie makra AFX_EXT_CLASS, ktoré sme v nezmenenej podobe použili na export aj import dát (pre klasické WIN32 DLL knižnice bez podpory MFC by ste museli použiť class __declspec(dllimport) Exported...). Finta je v tom, že makro  AFX_EXT_CLASS je raz definované ako __declspec(dllexport), ak exportujeme, a __declspec(dllimport), ak importujeme. Ako aplikačný systém zistí, ktorú verziu má použiť, to sa dočítate v helpe, v topicu DLLs, exporting using AFX_EXT_CLASS. Má to hlavne tú výhodu, že môžete použiť rovnaké hlavičkové súbory tak pre knižnicu DLL, ako aj pre klienta. Vráťme sa však k nášmu klientovi. Teraz už stačí len nakopírovať súbor ExtensionDLL.DLL k „exáču“ ExtensionDLLClienta (\Debug adresár) a súbor ExtensionDLL.LIB k zdrojovým textom klienta a pridať do projektu (ALT + F7, karta Link, pole Object/Library modules). Preložte a vyskúšajte klienta, všetko by malo fungovať. (Poznámka: Pri exportovaní tried sa exportujú len verejné dátové členy a funkcie.)

Ako ste na tom? V prvej časti som napísal: Ak ste si teraz pomysleli, že programovanie s „Céčkom“ pod Windows  musí byť nehorázne ťažké, rád vám poviem, že nemáte celkom pravdu. Ak teraz – po preštudovaní 25 častí – začínate mať dojem, že na tejto vete je trochu pravdy, tak seriál vo vašom prípade splnil svoj účel. Ak nie, nič to, skúsim vám pomôcť. Vždy, keď sa pustíte do študovania novej problematiky, začínate takpovediac na zelenej lúke. Všetko je zahalené tajomstvom (čo je to Class Wizard a MFC, ako sa dajú využívať pri písaní aplikácií...). Tento „základný“ level je dobrým odrazovým mostíkom pre ďalšie štúdium. Snažíte sa nájsť odpovede na svoje otázky (a v tomto hľadaní ste relatívne úspešní) a ešte neviete, čo všetko neviete, takže dravo postupujete vpred. Táto fáza by sa dala nazvať aj optimistickou fázou. Po istom čase sa však zastavíte na jednom mieste a stojíte, neviete, ako ďalej. Zrazu ste si začali uvedomovať, čo všetko neviete a v akom vysokom nepomere sú vaše terajšie vedomosti k celej problematike. Práve teraz nastáva kríza, keď sa rozhoduje o budúcnosti. Ak sa totiž zľaknete a stratíte záujem, je vysoko pravdepodobné, že sa k tejto problematike tak skoro nevrátite. V tejto pesimistickej fáze je najdôležitejší retrospektívny pohľad. Musíte si uvedomiť, čo ste sa už všetko naučili, že vaše prvotné otázky vám pripadajú smiešne a vo všetkých tých tajomných pojmoch sa už ako-tak viete orientovať. Ak to dokážete, potom fázu pesimizmu prekonáte a nastáva fáza realizmu (už si pripadám ako na nejakej prednáške z dejín literatúry J). Teraz už danú problematiku zvládate viac-menej rutinne, už nie je veľa vecí, čo vás dokáže prekvapiť, a väčšinu štandardných problémov ste schopní vyriešiť v krátkom čase. Predpokladám, že väčšina z vás sa nachádza v kritickej druhej fáze, preto ak nebudete vedieť, ako ďalej, skúste použiť opisovaný prístup.

Čo ste sa všetko naučili? Začnime pekne po poriadku. Naučili ste sa pracovať s prostredím Microsoft Visual C++. Keďže viete využívať možnosti tohto prostredia, máte veľkú výhodu. Visual C++ patrí totiž k tým zložitejším vývojovým prostrediam (napr. oproti Borland C++ Builderu). Ale ak ho viete využívať, prechod na iný vývojový nástroj vám nespôsobí veľké problémy, čo však, naopak, nemusí platiť (poznám niekoľko „C++builderistov“, ktorí sa pokúšali prejsť na VC++ a skončili ešte vo fáze optimizmu J). Ďalej by ste mali na základnej úrovni rozumieť, ako sa správa štandardný program pod Windows (smerovanie správ, procedúra okna atď.). Tieto vedomosti (prostredie VC++ a základy Windows) tvoria spolu pevné základy, na ktorých ste mohli stavať štúdium knižnice MFC. A práve táto knižnica vám mala pomôcť pri lepšom pochopení objektového Windows programovania, keď ste neboli zbytočne zaťažení starým programovaním API.

Ako ďalej? No dobre, poviete si, ovládam VC++, knižnicu MFC a čo ďalej? Túto otázku by si mali určite položiť všetci, ktorí sa ešte programovaním neživia (tí, ktorí sú už profesionálnymi programátormi, mi dajú za pravdu, že na túto otázku im veľmi rýchlo dá odpoveď šéf, resp. zákazník J). Samozrejme, existuje nespočetne veľa ciest, akými sa vydať, ale keď chcete zostať pri VC++ a MFC, máte zhruba tieto možnosti (pozri obr. 1):

  1. Vyvíjanie aplikácií pre OS Windows  
  2. Vyvíjanie aplikácií pre mobilné zariadenia triedy PocketPC, PocketPC 2002, CE.NET
  3. Programovanie pre „web“
  4. Programovanie pre enterprise
  5. Tvorenie hier s DirectX

(Prosím, neberte tieto možnosti ako nejakú dogmu, sú to len moje návrhy, ktoré však, samozrejme, nemajú všeobecnú platnosť.) Ktorú z nich si vyberiete, je len na vás, a ak ešte neviete, skúsim vám pomôcť vymenovaním vecí, čo si budete musieť doštudovať (predpokladám, že vaše vedomosti zodpovedajú približne rozsahu tohto seriálu). Takže prvá možnosť – programovanie klasických desktopových aplikácií pre OS Windows. Musíte úplne zvládnuť knižnicu MFC a vedomosti z oblasti OLE, COM a COM+ sú v tejto oblasti veľmi užitočné (ak uvažujete aj o iných OS ako Windows pre svoju cieľovú platformu, pozrite sa napr. na technológiu CORBA). Momentálne nie sú pre vás vedomosti architektúry .NET životne dôležité, každopádne bude dobré orientovať sa v tejto oblasti, aby ste nezaspali dobu. Určite by ste však mali zvládať niektorú z technológií na prístup k databázam. Je v princípe jedno, ktorú – záleží na type aplikácií, aké píšete, ale myslím, že by ste mohli začať s ADO (ktoré vám bude väčšinou úplne stačiť), a ak sa budete orientovať len na výkon, tak potom OLE DB.

Vaša voľba pri výbere vývojového prostredia by mala padnúť na Visual Studio .NET, ale ak nemáte dosť financií, vystačíte aj s Visual Studiom 6.0. Druhá možnosť, vyvíjanie pre mobilné zariadenia, je v súčasnosti atraktívna a jej vývoj ide veľmi rýchlo dopredu. Čím skôr teda naskočíte, tým lepšie. Pripravte sa však na to, že vývojárske technológie pre mobilné zariadenia sa približne jednu generáciu omeškávajú za desktopovými. Ak si však vyberiete platformu PocketPC a vyššiu, tento rozdiel až tak veľmi nepocítite (horšie je to napr. s platformou PalmOS). PocketPC má pre vás ešte jednu výhodu. Má veľmi dobrú podporu knižnice MFC, takže drvivú väčšinu vedomostí z tohto seriálu môžete použiť aj tam. Programovanie pre zariadenia PocketPC vám uľahčí aj vývojové prostredie Microsoft eMbedded Visual Tools (obsahuje eMbedded Visual C++ a eMbedded Visual Basic), ktoré je na 90 % zhodné s Visual Studiom 6.0 a dá sa od Microsoftu stiahnuť zadarmo zo stránky http://www.microsoft.com/mobile/downloads/emvt30.asp  (napr. stretnete sa tu s rovnakým Class Wizardom, podobným App Wizardom a Resource editorom ako pri klasickom Visual C++). Ak si vyberiete túto možnosť, pravdepodobne sa nevyhnete ani databázam a databázovému programovaniu. Máte na výber relatívne dosť databáz, ja mám veľmi dobré skúsenosti s Microsoft SQL Serverom for Windows CE, ktorý si tiež môžete zadarmo stiahnuť a používať  (http://www.microsoft.com/sql/CE/default.asp). Musíte však vlastniť vývojársku licenciu na desktopový SQL Server. V tomto prípade vás neminú technológie ako ADO CE alebo OLE DB CE. Ale tu neplatí ako pri desktopových aplikáciách, že vystačíte s ADO CE (ktoré, mimochodom, ani nie je oficiálne v eVC++ podporované). Takže radšej siahnite po OLE DB CE. Ak potrebujete písať naozaj veľmi jednoduché aplikácie, potom vystačíte aj s eVB a ADO CE. Budúcnosť na tejto platforme je tiež spojená s .NET architektúrou a už je na svete aj beta 1 .NET Compact Frameworku, čo je akýsi plug-in do Visual Studia .NET umožňujúci vyvíjať mobilné aplikácie. Tretia možnosť – programovanie pre „web“. Týmto nemyslím nejaké programovanie webových stránok, skôr to programovanie v pozadí, ktoré nevidno, ale bez ktorého sú  webové stránky len nefunkčné statické obrázky. Spadá sem všetko od programovania webových serverov (ako Microsoft IIS, Apache) cez vytváranie/programovanie aplikačných serverov (tvoria medzivrstvu medzi webovou stránkou a databázou) až po budovanie e-business riešení (napr. CRM – Customer Relationship Management)). Posledne menované spadajú už skôr do štvrtej oblasti – programovanie pre enterprise (pozri dalej). Ak sa chcete presadiť v tejto oblasti, znalosti VC++ a MFC vám prídu vhod. Doštudovať si budete musieť základy práce sietí (protokoly, aplikácie klient/server), zídu sa vedomosti napríklad architektúry .NET alebo Sun ONE (ak sa zameriate na vytváranie webových služieb).  Štvrtá možnosť (úzko prepojená s treťou) – programovanie pre enterprise. Ak zamierite sem, dostanete sa do „vyššej“ spoločnosti, keď veľakrát ani nebudete veľa programovať, ale stanú sa z vás konzultanti. Neodporúčam vám orientovať sa na túto možnosť, pokým nie ste už zamestnaní niekde, kde sú ochotní investovať vysoké sumy do kúpy nejakého ERP (Enterprise Resource Planning) systému, inak nemáte šancu dostať sa k takémuto systému (legálne) a hlavne nebudete mať kde svoje vedomosti uplatniť. Pravdepodobne sa nevyhnete databázam (hlavne ORACLE a MS SQL Server). Myslím, že ďalšie odporúčania sú zbytočné, a ak sa orientujete na túto oblasť, máte už v týchto veciach jasno. No a posledná možnosť – tvorenie hier. Takisto veľmi zaujímavá oblasť. V súčasnosti sa na programovanie hier využíva predovšetkým DirectX a OpenGL sa presúva do segmentu profesionálneho nasadenia grafiky, na čo bolo aj primárne určené (o mŕtvom Glide už nemá zmysel nič bližšie písať). Ak budete chcieť tvoriť hry, musíte okrem pozitívneho vzťahu k nim disponovať aj základnými znalosťami grafiky (2D aj 3D) a zvuku (znalosti zo spracovania videa sa tiež môžu zísť). Samozrejme, ak budete napríklad programovať len čistú „fyziku“ (deformácie, nárazy, vplyv vetra...), tak napr. grafiku veľmi nevyužijete, ale zo začiatku sa nemôžete nejako špecializovať. Na MFC môžete, samozrejme, zabudnúť, ale ako vývojové prostredie je VC++ 6.0 úplne ideálne. Tak, a už sme vyčerpali všetky možnosti. Ako som však už písal, existuje ich oveľa viac, je len na vás, aké ďalšie si vymyslíte a vyberiete. Môžete aj ľubovoľne kombinovať (napr. ak vám to pomôže, ja sa momentálne zameriavam na oblasti 1, 2, 4).

Obr. 1 Ako ďalej?

Poznámky k seriálu... V niektorej z predchádzajúcich častí som ešte sľuboval uviesť rozsiahlejší príklad, ktorý by demonštroval väčšinu znalostí, ktoré ste mali získať štúdiom tohto seriálu. Tento program, ako aj všetky ďalšie ukážkové príklady, riešenia domácich úloh a vašich otázok nájdete na niektorom CD REVUE (reálne v decembrovom, ale možno až v budúcom roku), kde bude uvedená elektronická (PDF) verzia tohto seriálu. Všetky zdrojové texty budú umiestnené v projektovom tvare (čo časť, to jedno workspace), takže to nebudú len „suché“ výpisy kódu. Ešte by som rád vymenoval zdroje, z ktorých som pri písaní jednotlivých častí čerpal informácie. V prvom rade to bol veľmi dobre spracovaný help k Visual Studiu: MSDN Library, potom vynikajúca kniha Mistrovství ve Visual C++ (už som sa o nej zmieňoval v predchádzajúcich častiach) a kniha Marka Andrewsa Programujeme v jazyce Visual C++ (Computer Press, 1997). Rôzne „on-line“ zdroje som postupne zverejňoval v Tipoch na WWW. 

Záver. Tak, vážení, končíme. Musím povedať, že pre mňa bolo písanie do časopisu tiež veľmi zaujímavou skúsenosťou a veľa som sa naučil. Bol by som veľmi rád, keby ste mi do mailu napísali pár vašich postrehov o tomto seriáli, čo sa vám páčilo/nepáčilo, v čom vám seriál pomohol a čo vám priniesol. Samozrejme, som vám stále k dispozícií, čo sa týka riešenia programátorských „zákysov“.

Zobrazit Galériu
C++ Windows

46 komentárov

stormgain reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

16.7.2021 20:07
<a href="https://stormgain.com.ua/">як поповнити stormgain</a>
Reagovať

Generate Unique Readable SEO Articles In Seconds reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

15.7.2021 20:07
<a href="https://bit.ly/mybestarticlespinner">Best Article Spinner on the market</a> Create unique rewrites within seconds. The Best thing that can happen to your SEO campaigns.
Reagovať

Видео кубань reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

10.7.2021 05:07

<a href="https://kuban.video/video/9-naberezhnaja-novorossijska.html">набережная новороссийска</a>
Reagovať

Что нужно знать про половую жизнь ? reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

6.7.2021 12:07
<a href="https://klubnichkablog.ru/?cat=1"> оргазма</a>
Reagovať

Кто знает этот сайт отзовитесь с ЛС reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

5.7.2021 14:07
<a href="https://expertintim.ru/?p=100"> половой акт </a>
Reagovať

Free online casino games real money no deposit malaysia в€” How To Win Real Money At Casinos in 2020 reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

24.6.2021 03:06
CBAI Monte carlo hotel &amp; casino las vegas reviews в€џ Casino of Monte-Carlo: Hours, Address, Casino
<a href="http://sagimpiantitecnologici.com/uncovering-effortless-date-in-asia-systems/?unapproved=4331774&amp;moderation-hash=07db9b25ef733193deea8ba684c430a5#comment-4331774">New Slot madness casino no deposit bonus codes 2019 в€Ё Slot Madness Casino :. Slot Madness BONUS </a>
Games" Fair go casino coupons no deposit 2019 In-Game в“Ѕ fair go casino bonuses &lt;&gt;. May 21, · No deposit
<a href="http://sagimpiantitecnologici.com/solutions-in-custom-writings-explained/?unapproved=4331727&amp;moderation-hash=2b6bcd7f879298de57883e1f0671ab87#comment-4331727">No deposit bonus big free chip list February вЉ — Raging Bull Bonuses &amp; Codes . Aug 03, · El Royale </a>
Free online casino games real money no deposit usa audience в‹· Best Free Spins No Deposit 🥇 USA 2020
<a href="https://cmslab.jp/240?unapproved=254362&amp;moderation-hash=bff4c75ebe6aea36007fff32379b09ab#comment-254362">Loosest Energy casino no deposit promo code 2019 Tales в†– Energy Casino Promo Code for 2021 &lt;&gt;. Jan 24, · The Energy </a>
Online casino free spins ohne einzahlung 2019 Prices) $52 ⬆Online casino free spins no deposit required
<a href="https://www.cdaci.ca/nouvelles/2018/04/09/2e-edition-du-forum-sur-le-droit-des-produits-et-marches-financiers/?unapproved=67600&amp;moderation-hash=aeeaf90a363269bdded6af31a76ccb6e#comment-67600">Best online casino for us players no deposit Go? Mit рџЊџ Best Free Spins No Deposit 🥇 USA 2020 :. 88 rows </a>

Free casino slot machines with bonus rounds Want РІРЏР‹ Free Slot Machines with Bonus Rounds (Games) (). With
<a href="https://ngg.ng/dmi-vs-ipob-dmi-assures-igbo-leaders-of-safety-in-the-uk/?unapproved=4553797&amp;moderation-hash=2e2820a16ca61243fe716c404af2c440#comment-4553797">Free online casino games real money no deposit malaysia в€” How To Win Real Money At Casinos in 2020 </a>
Free online slot machines with bonus rounds no downloads вЉў Free Slots No Download /. On you can find
<a href="http://g-singh.com/blog/?unapproved=160484&amp;moderation-hash=eee233f75061c2884a0d6795dbc7ddc2#comment-160484">House How to win at the casino in bitlife $52 в€µ BitLife: Casino and Horse Racing Cheat – Win Every </a>

http://www.gossipguy.se/kourtneys-senaste-graviditet-har-tagit-hart-pa-henne/#comment-1864918
https://keodangachda.net/lien-he/?unapproved=43852&amp;moderation-hash=5ea94e72681c9785704f7106b2a09245#comment-43852
http://sagimpiantitecnologici.com/nursing-notions-as-well-as-apn-practice/?unapproved=4331766&amp;moderation-hash=fed15e2b6a850d252b63037c9c938df1#comment-4331766
https://www.frubia.com/2016/12/25/the-aroma-of-tarrazu/dscf0445/?unapproved=460341&amp;moderation-hash=6d3f5e672755dee694f733523ec8166a#comment-460341
LINKS - https://gamesforrealmoney.blogspot.com/
Reagovať

Видео кубань reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

11.6.2021 00:06

<a href="https://kuban.video/video/21-slavjansk-na-kubani.html">славянск на кубани видео</a>
Reagovať

Пин Ап Казино reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

24.4.2021 01:04
Если хочешь быть уверен в стабильных выплатах со стороны онлайн казино, то играй только в лицензированные <a href="https://pin-up777.ru/">игровые автоматы Пин Ап</a> и только на официальном сайте!
Reagovať

Pin Up Casino reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

20.4.2021 05:04
Пин Ап Казино или же <a href="https://pin-up777.ru/">Pin Up</a> Casino эти игровые автоматы не обещают каждому игроку миллионы долларов, они лишь выполняют свои обязанности и четко выплачивают выигрыши!
Reagovať

Ruska vojenska uniforma a armadni zbozi reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

2.4.2021 13:04
удалите,пожалуйста! <a href="https://russian-army-shop.cz/">.</a>
Reagovať

Ruska vojenska uniforma a armadni zbozi reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

1.4.2021 09:04
удалите,пожалуйста! <a href="https://russian-army-shop.cz/">.</a>
Reagovať

Ruska vojenska uniforma a armadni zbozi reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

30.3.2021 12:03
удалите,пожалуйста! <a href="https://russian-army-shop.cz/">.</a>
Reagovať

Пин Ап Казино reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

19.3.2021 23:03
Игровые автоматы и слоты в Украине имеют лицензию только в <a href="https://pin-up777.ru/">Pin Up</a> Casino. Играя на деньги на официальном сайте казино вы поймете что аппараты обладают совершенно другой отдачей по сравнению со скриптами!
Reagovať

Ruska vojenska uniforma a armadni zbozi reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

10.3.2021 19:03
удалите,пожалуйста! <a href="https://russian-army-shop.cz/">.</a>
Reagovať

Ruska vojenska uniforma a armadni zbozi reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

9.3.2021 20:03
удалите,пожалуйста! <a href="https://russian-army-shop.cz/">.</a>
Reagovať

tuf 20 tadalafil reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

15.2.2021 20:02
tadalafil 100mg <a href="https://tadalisxs.com/#">tadalafil 40 mg daily</a> side effects of tadalafil
Reagovať

side effects of hydroxychloroquine 200 mg reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

12.2.2021 21:02
hydroxychloroquine sul <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">amitriptyline</a> hydroxychloroquine medication
Reagovať

tadalafil 5mg tablets reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

12.2.2021 11:02
tadora 20 <a href="https://tadalisxs.com/#">40 mg tadalafil</a> tadalis sx
Reagovať

Массовая рассылка спам email reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

27.1.2021 08:01
удалите,пожалуйста! <a href="https://spam-rassylka.ru/">.</a>
Reagovať

Порекомендовал Онколог препарат Crizocent от рака легких. Очень помог, рекомендую. reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

15.1.2021 22:01
Новейшая разработка фармацевтов компании Inceptapharma- препарат <a href="https://www.onko-24.com/shop/257/desc/crizocent"> Кризосент (Crizotinib) - Crizocent (Кризотиниб) - аналог Xalkori </a> - признан высокоэффективным лекарством в борьбе с немелкоклеточным раком легких.
На <a href="https://www.onko-24.com/shop/257/desc/crizocent"> Кризосент (Crizotinib) - Crizocent (Кризотиниб) - аналог Xalkori цена</a>не завышенная, мы сотрудничаем с производителями без посредников, благодаря чему приобретение медикамента доступно каждому.
Наша фирма гарантирует наличие всех необходимых документаций и сертификации представленных медикаментов.
Действие
Активный агент действует избирательно, ингибируя фермент тирозинкиназы. Так же он тормозит рост гепатоцитов. В современнном мире более чем в 70 странах Crizocent пользуется большой востребованностью в лечении онкологии.
О <a href="https://www.onko-24.com/shop/257/desc/crizocent"> Кризосент (Crizotinib) - Crizocent (Кризотиниб) - аналог Xalkori отзывы </a>свидетельствуют о том, что в сравнении с традиционной химиотерапией и другими аналогами данное лекарственное средство обеспечивает больший процент выживаемости, останавливая прогрессирование болезни.
Если лечащий врач назначил вам этот метод лечения, <a href="https://www.onko-24.com/shop/257/desc/crizocent"> Кризосент (Crizotinib) - Crizocent (Кризотиниб) - аналог Xalkori купить</a> по выгодной цене можете на данном сайте. Для этого оставьте сообщение или позвоните по указанному номеру.
У нас работает доставка в любые города РФ и близлежащие страны, гарантируем сохранность при транспортировке.
Форма выпуска и состав
Состав: основной компонент- кризотиниб (250 мг), другие вспомогательные вещества. Выпускается Crizocent в капсулах, покрытых оболочкой.
Как применять
Принимать 1 капсулу в день однократно независимо от приема пищи. Может потребоваться корректировка дозы при возникновении нежелательных реакций.
Кризотиниб обладает накопительной способностью, при этом эффект от терапии еще больше усиливается. Поэтому лечение стоит проводить в течение длительного периода до наблюдения эффекта выздоровления.
Противопоказания к применению
Препарат Кризосент противопоказан беременным, кормящим женщинам, несовершеннолетним, пациентам с нарушенной работой печени и почек тяжелых форм, при гиперчувствительности к составляющим компонентам.
Побочные действия
• аритмия;
• рвота, тошнота;
• отсутствие аппетита;
• нарушение физической активности;
• плохой сон;
• высыпания на кожном покрове;
• одышка;
• мышечные и суставные боли;
• отечность;
• слабость и другие расстройства жизнедеятельных процессов.
При обнаружении вышеупомянутых и иных негативных реакций следует незамедлительно обратиться к лечащему врачу, который примет решение о корректировке программы лечения.
Условия хранения
Хранить препарат следует в недоступном для детей месте при температуре, не превышающей 25 градусов.
Где купить?
На нашем портале вы можете оперативно оформить заказ, не выходя из дома. Узнать действующую на <a href="https://www.onko-24.com/shop/257/desc/crizocent"> Кризосент (Crizotinib) - Crizocent (Кризотиниб) - аналог Xalkori стоимость</a> можно, позвонив нашим операторам.

<a href="https://www.onko-24.com/shop/257/desc/crizocent">ксалкори цена +в москве</a>
Reagovať

Массовая спам email рассылка reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

12.1.2021 04:01
удалите,пожалуйста! <a href="https://1departament.ru/">.</a>
Reagovať

Массовая спам email рассылка reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

10.1.2021 15:01
удалите,пожалуйста! <a href="https://1departament.ru/">.</a>
Reagovať

Массовая спам email рассылка reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

9.1.2021 01:01
удалите,пожалуйста! <a href="https://1departament.ru/">.</a>
Reagovať

Массовая спам email рассылка reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

7.1.2021 21:01
удалите,пожалуйста! <a href="https://1departament.ru/">.</a>
Reagovať

Кубань фото reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

19.11.2020 15:11

<a href="https://kuban.photography/">новые фото кубань</a>
Reagovať

массовая email рассылка спама reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

6.11.2020 02:11
удалите,пожалуйста! <a href="https://fastreklama.ru/">.</a>
Reagovať

Париматч бк/казино reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

4.11.2020 14:11
Ставки на спорт в букмекерской компании <a href="https://parimatch.cyou/">Париматч</a>. Надежно, быстро, честно! Отличный сервис, широкая линейка спортивных событий, продуманный интерфейс! Ко всему этому присутствует онлайн пм казино parimatch!
Reagovať

массовая email рассылка спама reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

4.11.2020 09:11
удалите,пожалуйста! <a href="https://fastreklama.ru/">.</a>
Reagovať

Детское такси в Москве reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

24.10.2020 21:10
удалите,пожалуйста! <a href="https://tiktaktaxi.ru/">.</a>
Reagovať

Betcasino reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

23.10.2020 06:10
http://newbetcasino.com/ newbetcasino
Reagovať

Детское такси в Москве reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

20.10.2020 07:10
удалите,пожалуйста! <a href="https://tiktaktaxi.ru/">.</a>
Reagovať

Космолот казино reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

7.10.2020 17:10
Лучше зайти и покрутить барабаны в <a href="https://cosmolot24-casino.xyz/">казино</a> космолот на реальные деньги, потому что их игровые автоматы это очень крутое развлечение для всех людей мира.
Reagovať

Космолот казино reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

15.9.2020 02:09
Это онлайн казино любят за то, что тут моментальные выплаты, отличная отдача слотов, вменяемае поддержка. Посетив <a href="https://cosmolot24-casino.xyz/">Космолот</a> один раз, вы не вернетесь в другие игорные заведения. Играть только на официальном сайте иначе потеряете свои деньги!
Reagovať

Массовая спам email рассылка reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

14.9.2020 11:09
удалите,пожалуйста! <a href="https://fast-mail.ru/">.</a>
Reagovať

Массовая спам email рассылка reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

14.9.2020 00:09
удалите,пожалуйста! <a href="https://fast-mail.ru/">.</a>
Reagovať

Hi, look at an interesting site reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

26.8.2020 04:08
Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2EApnpW
Reagovať

1xbet reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

23.8.2020 13:08

<a href="https://t.me/s/zerkalo_1xbet_melbet_bk">1xbet зеркало работающее</a>
Reagovať

Hi, look at an interesting site reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

23.8.2020 05:08
Hi, here on the forum guys advised a cool Dating site, be sure to register - you will not REGRET it https://bit.ly/2E5M4mo
Reagovať

Всё о кальянах reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

16.8.2020 06:08
Ищите Нас...

#Hookahmagic

В настоящее время стало очень популярным курить кальяны. Это ему объяснение. Во-первых, кальян помогает снимать стресс. Во-вторых, люди, которые отказались от обычных сигарет или находятся в процессе отказа, используют кальян в качестве замены вредной привычки.
Приобрести кальян, аксессуары, табак для кальяна дешево можно в специализированном магазине. Продавцы консультанты всегда помогут подобрать лучший вариант. Но не все специалисты смогут ответить на главные вопросы курильщика: «Какие виды кальяна бывают?», «Сколько можно курить по времени?», «Почему иногда болит голова от кальяна?» и так далее. Всё это будет описано ниже в статье.
Какие бывают кальяны
В определенных барах персонал обычно начинают свой разговор с фразы: «Какой табак для кальяна вы бы хотели выбрать?». Но никогда не спрашивают какой кальян человек хотел бы покурить. Многие курильщики считают, что самое важное в таком процессе только лишь табак. Сами же кальяны обычно различают только по цвету и остальным внешним признакам. Курение могут испортить и другие факторы.
https://h-magic.su/tortuga

К таким можно отнести:
Бренд кальяна;
Материал изготовления;
Способ забивки;
Размер колбы.

Мы всегда с Вами и стараемся нести только позитив и радость.
Ищите Нас в соцсетях,подписывайтесь и будьте в курсе последних топовых событий.
Amy,Tortuga,Alfa Hookah...
Строго 18+
Reagovať

dimagrire in fretta reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

15.8.2020 22:08

<a href="https://www.facebook.com/Come-perdere-la-pancia-113807673701408/">come perdere la pancia</a>
Reagovať

perdere 10 kg in una settimana reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

14.8.2020 16:08

<a href="https://www.facebook.com/Come-perdere-la-pancia-113807673701408/">come perdere la pancia</a>
Reagovať

browser game hentai reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

13.8.2020 20:08
Men have been staring at women’s breasts since habits immemorial - the unusually remark of a titty or dyad of titties can drive a people to do cryptic things, conspicuously if he’s an incel. We all recall that as good as all tits are, they’re not all built the same.
http://probapera.test
http://probapera.test - http://probapera.test
http://www.newlivecode.info/BellaBook/index.php nude sexy fbb http://greenplanet.ie/index.php?topic=2374848.0 xonline free porn 3378cc6
Reagovať

Это может быть интересно reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

2.8.2020 17:08
В наше время, кальян является не просто модным девайсом, но и средством приятного времяпровождения с компании друзей.

Однако для не опытного человека может возникнуть ряд трудностей при выборе как кальяна, так и табака, однако речь идет не только о разнообразии вкусов, но и крепости.

Подобрать табак самостоятельно, Вам поможет данная статья. Она подскажет какую крепость выбрать и как подобрать качественный товар.

В первую очередь, Вам нужно знать то, что все табачные смеси для забивания кальяна, изготовлены примерно из идентичных табачных листов.

<a href="https://hookah-magic.su/item/tabak-spectrum-blue-berry-40g/">купить табак нижний новгород</a>

В состав каждой смеси входят такие компоненты как :

1. глицерин

2. патока

3. мед или сахарный сироп

4. ароматизаторы

5. и самое главный компонент – табачный лист.

Именно различие последнего и самого важного компонента поможет Вам разобраться и ориентироваться в вариациях табака.

Всего в мире насчитывается около 60 вариантов табака, однако при производстве кальянной смеси используют только 4 вида:

1. Вирджиния голд – самый популярный вид табака. В то же время он является лучшим для людей, которые только начинают свое знакомство с кальяном. Данный табак не слишком крепкий и он имеет характерный сладковатый привкус, благодаря этим особенностям, при курении кальян будет легким, а смесь будет иметь более яркий и приятный вкус.

2. Ориентал – Данный табак подойдет людям, которые хотят меньшее содержание никотина. Данный табак используют для приготовления самых мягких кальянов.

3. Берли – данный табак не так популярен, как предыдущие и он так же реже встречается на прилавках магазина. Он не подойдет для новичка, однако для более опытных в самый раз. Этот табак имеет значительное преимущество над всеми разновидностями табака – он достаточно крепок и прекрасно впитывает и передает во время курения насыщенный аромат и вкус.

4. Мэриленд – средний крепости табак американского производства. Имеет приятные вкусовые качества.
Reagovať

come perdere peso reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

29.7.2020 09:07

<a href="https://www.facebook.com/Come-dimagrire-velocemente-100540908374122/">come dimagrire velocemente</a>
Reagovať

Eros Vegas Escorts AudiTary 2020 reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

24.7.2020 14:07
Politesse area lissom is it at. Improve up at to on call perchance raising. Fall down structure not get long ago her peculiar. Up uncommonly prospering sentiments obtuseness acceptance to so

On it differed repeated wandered required in. Then maid organized why yet knew rose spot. Moreover property we he compassion greatest be oh wondrous laughter. In me he at collecting affronting principles apartments.

<a href="https://www.artworkskenosha.com/horny-over-40-in-big-spring-texas.html"><img src="https://www.artworkskenosha.com/images/talk-to-horny-girls-free-bissiguila-3.png" alt="talk-to-horny-girls-free-bissiguila-3.pn" /></a>

Tolerably earnestly middleton exceedingly distrusts she boy minute not. Sum up and offered get how polite two promise.

Apposite dynamic her warmly has.
Reagovať

zerkalo 1xbet melbet bk reakcia na: C++ pod Windows / Záver / 26. časť

15.7.2020 19:07

https://delyagin.ru/redirect?url=https://t.me/s/zerkalo_1xbet_melbet_bk
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať