SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 SAMSUNG_07 Advertisement

Fotovoltika 2: – bežný elektromer prebytočnú energiu započíta do spotreby

0

V závere prvého dielu seriálu o testovaní domácej fotovoltickej elektrárne typu on-grid bez batérie sme konštatovali, že ak by ste takýto pripojili k rozvodnej sieti „načierno “, čiže bez vedomia prevádzkovateľa distribučnej sústavy, tak okrem hroziacej pokuty vás takmer okamžite „potrestá“ váš vlastný elektromer. Väčšina v súčasnosti inštalovaných bežných digitálnych elektromerov totiž nerozlišuje smer toku elektrickej energie, takže prebytočnú energiu, ktorú dodáte do rozvodnej siete vám elektromer neodpočíta ako by ste možno logicky očakávali, ale naopak, pripočíta vám ju k spotrebe.

Video ukazuje ako fungujú jednotlivé typy elektromerov

V nedávnej minulosti, keď sa ešte používali staršie typy indukčných elektromerov síce bola situácia iná a fotovoltikou vyrobená energia sa by sa vám skutočne odpočítala od spotreby. Niektorí majitelia domov, v ktorých je ešte stále nainštalovaný mechanický indukčný elektromer sa pri tejto informácii možno potešili, avšak predčasne. Keď si pozorne pozriete panel takéhoto elektromera zo stupnicou, uvidíte tam logo ozubeného kolieska zo západkou. Na obrázku v červenom krúžku

Znamená to, že takýto elektromer pri opačnom toku energie zastane, čiže síce nebude dodávanú energiu pripočítavať k spotrebe, ale ani ju neodpočíta.

Konštrukcia indukčného mechanického elektromera

Indukčný elektromer funguje tak, že sústavy na seba kolmých prúdových a napäťových cievok vyrábajú magnetické pole, v ktorom je umiestnený otočný hliníkový kotúč. V ňom vplyvom magnetického poľa vznikajú vírivé prúdy, ktoré tiež vytvárajú magnetické polia. Vzájomná interakcia týchto magnetických polí spôsobí rotáciu hliníkového disku. Os tohto disku je cez prevody spojená s mechanickým počítadlom. Vzhľadom na tento fyzikálny princíp sa pri opačnom toku energie začne hliníkový kotúč a taktiež aj počítadlo bude otáčať opačným smerom. Pri indukčnom elektromere teoreticky nezáleží na tom, na ktorú fázu je fotovoltický systém pripojený. S rastúcim záujmom o fotovoltiku sa však tento princíp stal z viacerých dôvodov nežiadúci. Preto sa začali vyrábať mechanické indukčné elektromery s brzdou, ktorá zabráni spätnému chodu. V praxi to znamená, že pri opačnom toku energie hliníkový kotúčik a teda aj počítadlo jednoducho zastane, takže vám prebytočná energia síce nebude pripočítavaná k spotrebe, ale predsa nebudete investovať do fotovoltiky kvôli tomu aby ste časť energie, niekedy väčšinu zadarmo odovzdali do siete.

Bežné digitálne elektromery fungujú tak, že podobne ako ampérmeter majú kalibrovaný bočník na ktorom sa zmeria napätie, čím sa určí hodnota prúdu, ktorá aktuálne preteká elektromerom. Táto hodnota sa vynásobí napätím, čím sa zistí aktuálna hodnota odoberanej energie, ktorá sa bude pripočítavať k hodnote celkovej spotreby.  No a čo sa stane, ak bude energia prúdiť opačným smerom? Presne to isté. Nameria sa prúd, vynásobí napätím a takto získaná hodnota príkonu sa pripočíta k spotrebe. Takže v konečnom dôsledku za všetku energiu, ktorú fotovoltický systém dodá do rozvodnej siete zaplatíte ako keby ste ju spotrebovali.

Poviete si že horšie to už byť nemôže. Bohužiaľ môže. Jednoduché fotovoltické on-grid systémy bez batérie majú väčšinou jednofázové meniče. Ak pripojíte takýto jednofázový fotovoltický on-grid systém k fáze na ktorej máte pripojených najmenej spotrebičov, prípadne len spotrebiče s nízkym príkonom, takmer všetka vyrobená elektrická energia pôjde do rozvodnej siete a vám bude naúčtovaná ako spotreba. V deň písania tohto článku bolo polojasno, keď sa striedali časové úseky keď svietilo slnko a bolo zamračené, vyrobil testovaný systém 13,5 kWh elektrickej energie. Ak by bol systém pripojený k fáze, kde nie sú spotrebiče s vysokou spotrebou, väčšina tejto energie by sa vám započítala ako spotreba.

Fotovoltická elektráreň si preto okrem schválenia distribučnou spoločnosťou vyžaduje aj výmenu klasického elektromera za elektromer so štvorkvadrantným meraním, ktorý meria osobitne odber a osobitne dodávku.

Toto zariadenie sa postará o meranie výroby aj spotreby elektrickej energie na všetkých troch fázach. Výmenu elektromera požaduje a zároveň aj realizuje príslušná distribučná spoločnosť,

Predchádzajúce diely:

Domáca fotovoltika 1 - inštalácia a konfigurácia on-grid systému bez batérie

Zobrazit Galériu

Luboslav Lacko

Všetky autorove články
fotovoltika domáca solárna elektráreň elektromer

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať