SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 SAMSUNG_112021 Advertisement

Otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku Štartuje 24. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET

Tlačové správy
0

Od 1. septembra Asociácia pre mládež vedu a techniku (AMAVET) spustila registráciu už 24. ročníka Festivalu vedy a techniky AMAVET 2021 (FVAT), kde žiaci  stredných a základných škôl z celého Slovenska mali možnosť zrealizovať svoje nápady a prihlásiť bádateľské projekty individuálne alebo v dvojčlenných tímoch.

Krajské kolá Festivalu AMAVET sa konali v októbri, z ktorých najúspešnejší súťažiaci postúpili na celoslovenské finále súťaže mladých vedátorov.

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY AMAVET, ktorý otvára TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU, začína v pondelok 8. novembra 2021 o 11:00 h v Zážitkovom centre vedy Aurelium, Bojnická 3 v Bratislave. Organizátori očakávajú účasť Branislava Gröhlinga, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Samuel Smoter, jeden z účastníkov Festivalu vedy a techniky AMAVET, opísal svoju skúsenosť takto: „AMAVET nám otvoril brány do sveta – či už išlo o súťaže, granty, jazykové pobyty alebo prijatie na vysokú školu bez prijímacích skúšok. Tejto neziskovej organizácii patrí obrovská vďaka za to, čo robia pre mládež a vedu na Slovensku.“

Svoje posolstvo počas otvorenia Festivalu vedy a techniky AMAVET a Týždňa vedy a techniky na Slovensku odovzdajú aj osobnosti dnešnej netradičnej doby, predseda Slovenskej akadémie vied profesor Pavol Šajgalík a slovenský vedec, ktorého poznáme vďaka vývoju slovenských PCR testov, Pavol Čekan.

Víťazi celoslovenského finále Festivalu vedy a techniky AMAVET získavajú postup na prestížne svetové a európske prehliadky a súťaže, kde každoročne zaznamenávajú vynikajúce výsledky. Ako dôkaz uvádzame víťazstvo stredoškoláka Jakuba Gála, ktorý sa v roku 2021 zúčastnil prestížnej svetovej súťaže Regeneron ISEF, kde získal úžasné 2. miesto. Viac na https://www.amavet.sk/amavet-na-regeneron-isef-2021-usa-2-miesto/

www.amavet.sk

___________________________________________________________________________________________

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) - Laureát Ceny za vedu a techniku 2018 v kategórii Popularizátor vedy - je záujmové občianske združenie, ktoré funguje na princípe neziskovej organizácie už 31 rokov! Združuje 4.500 aktívnych členov v 56-tich kluboch po celom Slovensku, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich budúcu profesiu. Počas svojej existencie stál pri zrode mnohých úspešných projektov, ktoré sú zamerané na neformálne vzdelávanie mladých ľudí a naďalej prináša inšpirácie a rozvíja mladé talenty, podporuje dobré nápady a pomáha získavať hodnotné skúseností. Kluby pracujú v oblasti astronómie, robotiky, informatiky, biotechnológie, vied o zemi a v rôznych iných vedných disciplín. Medzi hlavné aktivity patria organizovanie Festivalu vedy a techniky AMAVET, Festival štyroch živlov AMAVET, interaktívna konferencia Junior Internet, celoslovenské kolo svetovej robotickej súťaže RoboRAVE, multidisciplinárny online seminár LaBáK, Cesty za vedou - do vedeckých inštitúcií, letné tábory, Zvedaví vedci, Anjeli deťom.

Viac na www.amavet.sk

AMAVET

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať