NICEBOY_102021 NICEBOY_102021 NICEBOY_102021

Slovensko potrebuje zavádzať viac inovácií do zdravotníctva

Tlačové správy
3

Pandémia zvýšila dôležitosť zdravotníctva a jeho inštitúcií, aby urýchlili a rozšírili svoje inovačné úsilie v prospech pacienta. Inovácie sú hnacou silou transformácie zdravotníctva s cieľom zlepšiť starostlivosť o pacientov, znižovať náklady a zatraktívniť pracovné prostredie pre lekárov a zdravotnícky personál. Ide najmä o inovatívny prístup v liečbe a diagnostike, rozvoj telemedicíny, zavádzanie virtuálnej reality do liečebných postupov, digitalizáciu a efektívnejšie využívanie a ochranu zdravotníckych dát. Medtech a inovatívny výskum má tiež potenciál stať sa významným pilierom slovenskej ekonomiky s tvorbou nových pracovných miest, ak sú inovácie tvorené u nás doma na Slovensku. Zhodli sa na tom odborníci na konferencii s názvom Dôležitosť inovácií v slovenskom zdravotníctve, ktorú dnes organizuje Americká obchodná komora SR s podporou partnerov pod záštitou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Finančné prostriedky z európskych zdrojov ako je Plán obnovy a odolnosti RRF, fond obnovy novej generácie Next Generation EÚ, ako aj rozpočet EÚ na roky 2021-2027, ponúkajú jedinečné príležitosti na modernizáciu slovenského zdravotníctva.

„Oblasť zdravotníctva by mala byť jednou z kľúčových reforiem podporených z Plánu obnovy a odolnosti, pričom zavádzanie inovácií a zodpovedných digitálnych riešení by malo byť jeho neoddeliteľnou súčasťou. Výhody a príležitosti technologického pokroku a potenciál disruptívnych technológií je potrebné prepojiť s expertízou a znalosťami kvalifikovaného zdravotného personálu s cieľom zabezpečiť včasnejšiu, menej invazívnu, menej nákladnejšiu a najmä dostupnú zdravotnú starostlivosť. Pri správnom nastavení a potrebnej odvahe zavádzať inovatívne riešenia je moment, v ktorom sa Slovensko nachádza, jedinečnou príležitosťou na zásadné zlepšenie stavu slovenského zdravotníctva s citeľnou pridanou hodnotou pre občana,“ povedal Ján Hargaš, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.


Ján Hargaš

Podľa nového štátneho tajomníka Ministerstva zdravotníctva SR Róberta Babeľu, posledné mesiace presne ukázali, kde malo zavádzanie inovácií v zdravotníckom sektore medzery a ktoré kroky boli v minulých rokoch vynechané. „Nepripravenosť celého sektoru na telemedicínu či elektronickú komunikáciu s pacientom, ale aj s ostatnými subjektami, raketovo akcelerovalo procesy na Ministerstve zdravotníctva. Pravdou však je, že inovácie v zdravotníctve nie sú len o elektronizácii vo vzťahu k pacientom. Nemej dôležité sú kroky ako legislatívne zmeny napr. v oblasti liekovej politiky, kde okrem nových inovatívnych liekov či zdravotníckych pomôcok chce Slovensko ostať krajinou, kde sa oplatí robiť klinické výskumné projekty častokrát s prelomovými inovatívnymi technológiami,“ povedal Róbert Babeľa.


 Róbert Babeľa

Inovatívna diagnostika a efektívnejšia cesta pacienta k liečbe

Na konferencii sa zdieľali skúsenosti z existujúcich projektov využitia inovatívnych technológií a prístupov v zdravotníctve, ako je napríklad telemedicína pri liečbe detských kardiopacientov v Bratislave alebo využitie virtuálnej reality pri liečbe psychiatrických pacientov (cognity care). Tiež sa hovorilo o nových prístupoch v diagnostike najmä pri onkologických pacientoch, kde diagnostika vzoriek tkaniva a krvi pacientov je základným predpokladom inovatívnej liečby. Veľkou témou bola aj biokonvergencia – teda budúce nastavenie medicíny, kde sa stierajú rozdiely medzi biológiou, inžinierstvom, nanotechnologiami a IT.

Prečo je investícia do zdravotnej starostlivosti najvyššou prioritou? Zdravotná starostlivosť je investícia do dlhšieho a zdravšieho života. Ako nám pandémia nedávno ukázala, odolné zdravotné systémy prispievajú k blahu celej spoločnosti, zatiaľ čo ich nedostatočná odolnosť má mnoho škodlivých vedľajších účinkov,“ povedal Jasper Kunow, Managing Director for Central Eastern Europe v spoločnosti MSD.


Jasper Kunow

Verejné obstarávanie založené na hodnote v zdravotníctve

K inovatívnejším prístupom pomôže najmä zmena nazerania a nastavenia verejného obstarávania.

„Hodnotovo orientované obstarávanie  (Value Based Procurement) je multidisciplinárny prístup založený na partnerstve a zameraný na pacienta a na kvalitnú a finančne udržateľnú zdravotnú starostlivosť. Zameraním sa na hodnotu (vrátane kritérií kvality starostlivosti a nákladov na výsledky), namiesto zamerania sa na samotnú cenu, môžu orgány verejného obstarávania hrať dôležitú úlohu pri efektívnom poskytovaní kvalitnejšej starostlivosti,” povedal Pavol Lepey, Head of Healthcare Transformation & Market Access v spoločnosti Roche Slovensko.


Pavol Lepey

Konferencia AmCham je priekopníkom v prepojení a spolupráci slovenských lídrov v sektore zdravotníctva a technológií s cieľom formovať zásady, politiky a partnerstvá potrebné v tomto novom náročnom kontexte. Americká obchodná komora v SR sa v rámci svojho zdravotníckeho výboru dlhodobo venuje potrebe zavádzania inovatívnych prístupov do slovenského zdravotníctva.

Partnermi konferencie boli spoločnosti Merck Sharp & Dohme, s.r.o., Roche Slovensko, s.r.o., Microsoft Slovakia s.r.o., , Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, IBM Slovakia, spol. s.r.o.,  Johnson & Johnson, s.r.o., Medtronic Slovakia, s.r.o.,  Siemens Healthineers, Novartis Slovakia s.r.o., Diagnose.me, AIslovakIA a OnkoAliancia.

 

Zobrazit Galériu

3 komentáre

Vláda inovuje: O 230 miliónov menej do zdravotníctva. Dajú ti najlacnejší umelý kĺb a vypadneš z nemocnice super zdravý :D reakcia na: Slovensko potrebuje zavádzať viac inovácií do zdravotníctva

16.10.2021 17:10
Vláda inovuje: O 230 miliónov menej do zdravotníctva. Dajú ti najlacnejší umelý kĺb a vypadneš z nemocnice super zdravý :D
Reagovať

No prosssim reakcia na: Slovensko potrebuje zavádzať viac inovácií do zdravotníctva

15.10.2021 09:10
No prosssim, to su odbornici. A my sme si vsetci mysleli doteraz, ze inovacie netreba. Akurat ze 70% a viac zdrojov zozerie platovy automat lekarov, ktori su odmenovani bez ohladu na prospech pacienta.
Reagovať

RE: Pokiaľ viem, lekári majú platby za výkony na pacientovi. Čo to trepeš? Bez ohľadu na pacienta? Netrep! reakcia na: No prosssim

17.10.2021 18:10
Pokiaľ viem, lekári majú platby za výkony na pacientovi. Čo to trepeš? Bez ohľadu na pacienta? Netrep!
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať