PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022

IT GALA

O PODUJATÍ / OCENENIA / PARTNERI / FOTOGALÉRIAVIDEO / PRESS / O SÚŤAŽI

IT GALA je najprestížnejšie výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií, ktoré od roku 2001 každoročne organizuje Digital Visions , s.r.o. Slávnostný večer IT GALA, spojený s odovzdávaním ocenení Najziskovejšia IT Firma, IT Osobnosť, IT Produkt a IT Projekt roka sa uskutočnil 4. októbra 2018 v bratislavskej Refinery Gallery. Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení z oblasti IT. Cieľom je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty a produkty, realizované v danom roku. Okrem zástupcov najvýznamnejších firiem infokomunikačného priemyslu sa podujatia zúčastňujú vedúci predstavitelia štátnej správy, verejnej správy, akademickej obce a súkromného sektora. 

Kategória Najziskovejšia IT firma roka sa vychádza z kvantitatívnych kritérií. Rebríček pripravujú spoločnosti Across Private Investments, FinStat a Digital Visions (PC REVUE). Hlavné kritérium na zaradenie do rebríčka je príslušnosť firiem do odvetvia informačných a telekomunikačných technológií, ako hlavného predmetu podnikateľskej činnosti.

Finalisti kategórie IT produkt 2018, zľava: Michal Weis (IBL Software Engineering), Ivan Kühn (Disig) a víťaz Milan Barger (STEMI Global)

Z týchto firiem bolo vybraných 100 s najvyššou EBITDA, teda zisku pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou. Tieto spoločnosti sa následne hodnotilo z hľadiska medziročného rastu EBITDA, návratnosti vlastného kapitálu (ROE), návratnosti aktív (ROA) a ziskovej marže. Za každý z týchto ukazovateľov mohla spoločnosť dosiahnuť 1 až 100 bodov, podľa toho ako sa umiestnila v rebríčku pre jednotlivé ukazovatele. Maximálny možný počet bodov, ktorý mohla dosiahnuť najlepšia spoločnosť bol 400 bodov. Hodnotili sa spoločnosti, ktorých účtovná závierka za rok 2017 sa najneskôr 31. 8. 2018 nachádzala na Registri účtovných závierok. 

Najziskovejšou firmou roka sa stala Profesia, ktorú zastupovala jej riaditeľka Ivana Molnárová. Strieborný Eset reprezentoval Miroslav Trnka

Kritéria hodnotenia IT OSOBNOSŤ roka:

- prínos k technickému rozvoju v oblasti IT
- prínos k rozvoju IT biznisu na Slovensku
- účasť v poradných orgánoch, profesijných združeniach, akademické funkcie
- podpora vzdelávania, osvety a informovanie verejnosti (prednášky, články)      

Do výberu top IT osobností 2018 porota nominovala: Mateja Michalka (Decent), Ivana Makaturu (IBM Security Services) a Gabriela Galgóciho (AT&T Global Network Services Slovakia), ktorý tento rok získal najvyššie ocenenie

Kritéria hodnotenia IT PRODUKT roka:

- inovatívnosť a originálnosť
- dizajn a úžitkové vlastnosti
- prínos pre cieľovú skupinu
- využívanosť                                                                                         

Kritéria hodnotenia IT PROJEKT roka:

- prínos pre cieľovú skupinu
- originálnosť a unikátnosť riešenia
- efektivita vynaložených prostriedkov
- využívanosť výsledkov projektu
- referencie projektu                                                                            

Svoj IT projekt predstavuje bronzový Gabriel Števko (Gami5), zlatú palmu víťaza si spoločne odniesli vedľa sediaci Dušan Slimák (Tatra Banka) a Peter Ivanka (Softec) 

Aj na 18. ročníku prestížneho podujatia bola odľahčená príjemná atmosféra

Zloženie komisie:

Ivan Kopáčik (ISACA), Ľuboslav Lacko (PC REVUE), Ján Šebo (CTF), Mário Lelovský (ITAS), Boris Tytykalo (SITA), Filip Hanker a Ján Trangel (Živé.sk), Slavomír Bača (Mentor Partners/robime.it) a Martin Drobný (PC REVUE/NEXTECH).

Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií IT GALA organizuje Digital Visions, vydavateľ magazínu PC REVUE a portálu PCREVUE.SK/NEXTECH.SK.

Prostriedky na organizáciu podujatia sú získavané z príspevkov reklamných partnerov. Možnosti partnerstva sú rozdelené do 3 kategórií, aby sa podujatia mohlo zúčastniť čo najviac spoločností. Po skončení podujatia dostane každý reklamný partner záverečnú správu obsahujúcu okrem iného prehľad mediálnych výstupov, prehľad financovania ako fotodokumentáciu a videozáznam.