Image
22.10.2020 0 Comments

Biograph Vision: Nová dimenzia precíznosti

Aktuálny trend v zdravotnej starostlivosti je liečba presne na mieru pacienta – precízna medicína. Unikátne PET/CT skenery umožňujú v plnej miere tento trend naplniť aj na Slovensku.

Bratislavská spoločnosť Biont je v rámci nukleárnej medicíny špecialistom na pozitrónovú emisnú tomografiu (PET). Nedávno spustila prevádzku revolučného PET/CT skenera Biograph Vision. Ide o prvú inštaláciu digitálneho PET/CT systému na Slovensku a zároveň predstavuje najmodernejší prístroj v tejto oblasti, ktorý bude poskytovať lepšiu, presnejšiu a šetrnejšiu starostlivosť pre pacientov z celého Slovenska.

Hľadanie svietiacich bodov
Biograph Vision vďaka jedinečnej digitálnej polovodičovej technológii SiPM detektorov je prístrojom s najdetailnejším zobrazením na trhu a s najvyššou účinnou senzitivitou. „Pomáha skrátiť čas skenovania a znížiť aplikovanú dávku rádiofarmaka. Znižuje tým nielen náklady na vyšetrenie, ale predovšetkým čas vystavenia pacienta radiačnej záťaži. Zároveň umožňuje zobraziť aj menšie lézie v tele pacienta,“ vysvetľuje Anežka Požgayová, expertka na molekulárne zobrazovanie zo Siemens Healthineers.

Pozitrónová emisná tomografia je nebolestivá diagnostická metóda, ktorá zobrazuje ľudské tkanivá na základe ich rozdielneho metabolizmu. „Pri PET vyšetrení sa cez žilu vpraví pacientovi do tela malé množstvo rádioaktívnej látky. Má schopnosť akumulovať sa v určitých orgánoch a tkanivách, ktoré sú postihnuté chorobným procesom. Akumulovaná látka v tele pacienta sa následne pri vyšetrení sníma detektormi PET. Metóda sa využíva najmä na odhalenie onkologických ochorení a tiež pri zápalových ochoreniach,“ spresňuje A. Požgayová, ktorá sa molekulárnemu zobrazovaniu venuje už pätnásť rokov.  

Zjednodušene povedané, po podaní rádioaktívnej látky pacientovi sa získava obraz s vysvietenými bodmi v tele, ktoré symbolizujú ochorenie. V reálnom živote si to môžeme predstaviť ako pohľad do tmavého lesa, kde vidíme svietiace svätojánske mušky.

V PET/CT skeneri Biograph Vision sa pozitrónová emisná tomografia (PET) kombinuje s počítačovou tomografiou (CT). Vďaka tomu môžu lekári oveľa presnejšie diagnostikovať a hodnotiť ochorenia. PET vyšetrenie hovorí o biologickej funkcii tela ešte pred vznikom anatomických zmien a CT poskytuje informácie o anatomických údajoch tela, ako sú veľkosť, tvar a lokalizácia.

Z analógu do digitálu
Metóda PET/CT je kľúčová na určenie štádia rakoviny a ponúka terapeutické odpovede na personalizovanú liečbu, ktorá je súčasným liečebným trendom. Okrem onkológie sa uplatňuje aj v neurológii a prakticky vo všetkých aplikáciách molekulárneho zobrazovania.

Prvé hybridné PET/CT systémy sa vo svete začali využívať v roku 2003, ide teda o metódu s pomerne krátkou históriou. Na Slovensku sa objavila v roku 2005 a v súčasnosti máme k dispozícii celkovo osem takýchto prístrojov. Doteraz sa detektory PET využívali najmä na fotonásobičových trubiciach. Majú svoje výhody, ale tiež niekoľko obmedzení, ktoré ovplyvňujú najmä detekciu malých lézií. Práve PET/CT skener Biograph Vision prináša inovatívne digitálne detektory, podstatne zlepšujúce citlivosť, objemové rozlíšenie a kvantitatívnu presnosť tejto diagnostickej technológie. Vhodné je pre analógové a digitálne technológie, ako to možno vidieť pri prenose TV signálu, keď sa prechodom na „digitál“ zlepší kvalita zobrazenia. Nové detektory navyše ponúkajú možnosť manažovať radiačnú záťaž pacienta, skracujú čas skenovania a presnejšie detegujú malé lézie.

Pre pacientov na Slovensku je dobrou správou, že PET/CT vyšetrenie v plnej miere uhrádza zdravotná poisťovňa. „Snažíme sa prispievať k presnej a efektívnej diagnostike v medicíne na Slovensku. Aj vďaka spolupráci s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, ktorí sú zároveň nadšenými inovátormi a oceňujú najmodernejšiu medicínsku techniku, je prvý digitálny PET/CT skener Biograph Vision naplnením tohto zámeru,“ uzatvára expertka na molekulárne zobrazovanie zo Siemens Healthineers Slovensko.

 

Princíp pozitrónovej emisnej tomografie (PET)

Nukleárna medicína využíva na diagnostiku a liečbu otvorené rádioaktívne žiariče vo forme rádiofarmák, ktoré sa podávajú zvyčajne do žily pacienta. Pri PET sú radiofarmaká schopné vyžarovať pozitrón (antičasticu elektrónu). Fúzia pozitrónu s elektrónom sa nazýva anihilácia a vznikajú pri nej dva fotóny (častice, ktoré sú označované ako jednotky svetla). Dráhy dvoch fotónov pritom zvierajú 180-stupňový uhol. Detegujú ich scintilačné detektory, umiestnené v tvare kruhu do valca, v ktorom leží pacient. V prípade, že dva oproti sebe postavené detektory zaznamenajú fotón, získame predstavu, že došlo k anihilácii. Keďže detektory sú v kruhu okolo pacienta, môžeme zistiť, kde presne anihilácia nastala, a tak lokalizovať rádiofarmakum v tele pacienta.

                                                      

Foto: Siemens

Zobrazit Galériu
Autor: Siemens

Nechajte si posielať prehľad najdôležitejších správ emailom

Žiadne komentáre

Vyhľadávanie

Najnovšie videá