SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

 

ADRESA REDAKCIE:
NEXTECH
Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava
e-mail: redakcia@nextech.sk
www.nextech.sk

FAKTURAČNÉ ÚDAJE:
DIGITAL VISIONS, spol. s r. o.
Kladnianska 60, 821 05 Bratislava
IČO: 31 343 180
IČ DPH: SK2020315847
Bankové spojenie: 2624003612/1100
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2400 3612
SWIFT: TATRSKBX

ŠÉFREDAKTOR A VÝKONNÝ RIADITEĽ
Martin Drobný (mdrobny@nextech.sk)

ZÁSTUPCA ŠÉFREDAKTORA
Ľuboslav Lacko (llacko@nextech.sk)
René Hubinský (rhubinsky@nextech.sk)

EKONOMIKA
Ľudmila Gebauerová (lgebauerova@nextech.sk)

MARKETING A OBCHOD
Ľudmila Gebauerová (lgebauerova@nextech.sk)

INZERCIA
inzercia@nextech.sk, tel.: +421 903 223 621

ODBORNÁ REDAKCIA
Ľuboslav Lacko (llacko@nextech.sk)
René Hubinský (rhubinsky@nextech.sk)
Romana Jamrichová (rjamrichova@nextech.sk)
František Urban (furban@nextech.sk)
Jana Matejíčková (jmatejickova@nextech.sk)
Marek Sopko (mareksopko.ms@gmail.com)
Peter Hubinský (peter.hubinsky@stuba.sk)

MANAŽÉR INTERNETOVÉHO OBSAHU
Veronika Drobná (vdrobna@nextech.sk)

SOCIÁLNE SIETE A EVENTY
Veronika Vágnerová (vvagnerova@nextech.sk)

JAZYKOVÁ REDAKTORKA
Brigita Keszeliová (gkeszeliova@nextech.sk)

GRAFIKA, DTP
Peter Mačuga (pmacuga@nextech.sk)

PREDPLATNÉ
Ľubica Irányiová (predplatne@nextech.sk)