SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Newsletter

Súhlas so spracovaním osobných údajov. 

V zmysle Nariadenia EÚ 2016 / 679  a Zákona 18/2018 Z. z vyjadrujem súhlas spoločnosti Digital Visions so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa. Súhlas udeľujem na dobu 10 rokov a som si vedomý, že ho môžem kedykoľvek odvolať. 

Dôvod evidencie údajov: Posielanie denného newslettra o aktuálnych novinkách zo sveta IT

E-mailová adresa: