SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Pokročilá analytika

0
Čoraz významnejšiu úlohu na trhu analytických nástrojov hrajú pokročilé analytické platformy vrátane prediktívnych analýz, analýz sentimentu a ďalších kategórií. Poznatky z týchto analýz v mnohých prípadoch predstavujú významnú konkurenčnú výhodu. Pomáhajú firmám nájsť nové lukratívne trhové príležitosti, predpovedať potenciálne hrozby či skvalitniť a zefektívniť vzťahy so zákazníkmi. Pod pojmom analytika sa rozumie rozsiahle použitie dát, štatistickej a kvantitatívnej analýzy, vysvetľujúcich a prediktívnych modelov a riadenia založeného na faktoch s cieľom usmerňovať proces rozhodovania. Pokročilé analytické platformy bez ohľadu na model poskytovania obsahujú kompletnú súpravu nástrojov, pomocou ktorých dokáže kvalifikovaný špecialista realizovať súbor analýz na rôznych typoch údajov z rozličných zdrojov. V súčasnosti dominujú trhu prediktívne analýzy. V budúcnosti sa predpokladá posilnenie pozície analýzy sentimentu. Analýzy sociálnych sietí sú veľkým prínosom hlavne pre on-line eko ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať