CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Scrum, Kanban a XP

0
Softvér v rôznych podobách sa stáva bežnou súčasťou nášho života a v súčasnosti obsahuje určitý druh softvéru obrovské množstvo výrobkov. Spôsob, ako vyrobiť softvér, ktorý bude spoľahlivý, používateľsky príjemný a zároveň vyvinutý za primerané náklady, sa v posledných rokoch výrazne mení. Tradičný spôsob vývoja softvéru koncom 20. storočia vychádzal z dlhoročných skúseností, ktoré máme z továrenskej výroby. Tá spočíva v tom, že časť výrobku A vyrobí jeden robotník, časť B zas druhý robotník a následne tretí ich zmontuje dokopy, aby ich štvrtý skontroloval, či vyhovujú kvalitatívnym požiadavkám. To sa v začiatkoch práce na softvérových výrobkoch zdalo najlepšou a rozhodne dlhými desaťročiami overenou cestou. No tento prístup špecializácie a postupného odovzdávania rozpracovaného softvéru od jednej vývojovej zložky k druhej narazil na fakt, že je takmer nemožné udržať plánované zdroje, plánovaný čas dokončenia a plánovanú funkcionalitu v požadovanom rozsahu a kvalite. Neexistuje spôsob ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať