CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Vládny cloud

0
Prvotná snaha o to, aby aj verejná správa na Slovensku využívala služby založené na báze cloud computingu, bola iniciovaná ešte v roku 2010 aktivitami IT Asociácie Slovenska. V začiatočných momentoch nebol stanovený žiadny fixný bod, na ktorý sa bolo treba upriamovať, a to najmä z dôvodu existencie viacerých možných stratégií prístupov k tejto téme. Zásadnou myšlienkou bolo, aby sa určil taký postup zavedenia vládneho cloudu, v rámci ktorého by aj v prípade horšej implementácie prevládali jeho prínosy nad negatívnymi dôsledkami. Poznámka: Vládny cloud je určený na poskytovanie služieb v rámci verejnej správy. Znamená to, že neobsahuje také služby, ako je napr. Dropbox či Gmail, ktoré by mohli priamo využívať občania alebo podnikatelia. Pokiaľ sa však niektorý z odberateľov služieb vládneho cloudu, t. j. úsekov verejnej správy, rozhodne prevádzkovať svoje existujúce informačné systémy vo vládnom cloude, resp. pripraví nové služby eGovernment s využitím cloudových služieb, možno konštat ... Zobrazit Galériu

Richard Hollý, InterWay

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať