CANON_leto2024 CANON_leto2024 CANON_leto2024

Voľné pracovné miesta

Informatizácia
2
Špeciálny projekt Prešovský samosprávny kraj hľadá záujemcov pre obsadenie týchto pracovných pozícií: Dátový analytik – IT senior Dátový architekt – IT senior Dátový špecialista – IT senior Pracovné pozície súvisia s projektom LEMAD - Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II. Podrobné podmienky sú uvedené na webovej stránke PSK. Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť: - Osobne, poštou v uzavretej obálke s označením "NEOTVÁRAŤ: Voľné pracovné miesto" - uviesť konkrétnu pozíciu a to v termíne do 28. februára 2020 - E-mailom: podatelna@vucpo.sk. Predmet emailu "Žiadosť o prijatie do zamestnania" - uviesť konkrétnu pozíciu a  to v termíne do 28. februára 2020 PaedDr. Milan Majerský, PhD. predseda PSK