SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

7 technických podmienok na bezpečnú a bezproblémovú prácu z domu

0
Home office je v súčasnej eskalujúcej pandémii jeden z účinných nástrojov, ako chrániť zdravie zamestnancov a pomôcť znížiť mobilitu a kontaktovanie sa veľkých skupín ľudí. Aj na Slovensku, na ktorom práca na diaľku doteraz nebola rozšírená, sa téma efektívneho fungovania v režime home office dostáva do popredia. Okrem manažérskych zručností pri riadení tímu na diaľku si však vyžaduje aj kooperáciu s CIO, ktorý by mal myslieť na všetky technologické podmienky práce desiatok ľudí z domova. Prinášame odporúčania a skúsenosti priamo z praxe: 1. Home office manuál Tímy vo firmách nie sú homogénne – niektoré práce sú možné aj z domu či na diaľku (administratíva, programovanie), iné si vyžadujú fyzický prístup (servisné zásahy, logistika), pri ďalších je to kombinácia (personálne, backoffice). Aj pri pozíciách, ktoré prácu na HO umožňujú, však musia byť splnené základné technické podmienky – od hardvérového vybavenia zamestnanca až po bezpečné pripojenie k firemným systémom. Ideálny pomer ...

Rastislav Koutenský, technický riaditeľ a CIO, DATALAN

Všetky autorove články